sourze.se

Marx vs Thatcher

Marx hade mycket större inflytande på världens utveckling än Thatcher. En fjärdedel av jordens befolkning hade Marx lära som rättesnöre och bekämpade nationalism, rasism och religiös extremism.

Marx hade mycket större inflytande på världens utveckling än Thatcher. En fjärdedel av jordens befolkning hade Marx lära som rättesnöre och bekämpade nationalism, rasism och religiös extremism.

Under rubriken "Lady Thatcher would despise todays vision" skriver Maurice Saatchi i Financial Times den 4 maj 2009 om Thatchers förmodade åsikter om dagens politiska utveckling. Han skriver:


”Alla vill bli odödliga. Få är det. Margaret Thatcher är det.

/…/

Liksom förkämparna av liberal demokrati; Locke, Rousseau och Jefferson, ansåg hon att en regering som bygger på de styrandes välvilja och som behandlar undersåtarna som barn är den största tänkbara despotism och det förstör all frihet."

I samband med detta kommer Saatchi in på en annan odödlig person, nämligen Marx:

"Karl Marx bedrift var att kräva ’mänsklig värdighet’ för vänstern. Lady Thatchers bedrift var att återta dessa ord för de konservativa."

När man jämför Thatcher och Marx när det gäller odödlighet anser jag att Marx var mest betydelsefull för världens utveckling. Marx har jag redan behandlat i två artiklar nämligen "Om Karl Marx hade levat i dag" och "Jag har läst Marx Kapitalet på nytt".

Konservatism har jag behandlat i artiklarna: "Konservatism och nyliberalism" och "Konservatism till historiens sophög".

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att också läsa artikeln "Förnuft och dogmatism".

I bokhyllan hittar jag de tre banden av ”Kapitalet” och dessutom Mats Dahlkvists bok "Att studera Kapitalet". Det är intressant att närmare undersöka de tre bandens tillkomsthistoria. Första bandet utkom 1867 medan Marx fortfarande levde. Det andra utkom 1885, två år efter Marx död. Det färdigställdes av Friedrich Engels. Engels måste ha varit en mycket vital åldring när han kunde slutföra utgivandet av tredje bandet vid 74 års ålder 1894. Boken är på 872 sidor så det kan inte ha varit lätt att färdigställa den.

Konservatism har varit förknippad med 1900-talets stora katastrofer. Första världskriget förorsakades av extrem nationalism och det andra av extrem rasism. Både nationalismen och rasismen kan förknippas med konservatism. Marxismen är starka motståndare till båda dessa företeelser, liksom religiös fundamentalism. Det visade sig i Jugoslavien - när marxismen hade förlorat makten över själarna blev det inbördeskrig på grund av återkomsten av nationalismen som samlande idé.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 15 maj 2009 10:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: