sourze.se
Artikelbild

EU-valet - Ett socialt eller ett otryggt Europa?

Besluten som fattas i EU påverkar vardagen direkt. Den 7 juni står valet mellan högern och vänstern, och den ideologiska skillnaden mellan blocken är tydlig. Det skriver Inger Segelström, Europaparlamentariker S.

Den 7 juni är det EU-val, både i Sverige och också i de övriga 26 EU-länderna. I Sverige väljer vi vilka 18 ledamöter som skall företräda väljarna i Europaparlamentet mellan 2009 och 2014. Detta val avgör vilket Europa du vill ha. Valet står mellan höger och vänster i politiken. Högerpartierna har en majoritet idag med ett tydligt mål och inriktning om att marknadens bästa skall gå först. Ett "Socialt Europa", kallar de Socialdemokratiska partierna det EU vi vill skapa, det är ett EU för alla människors bästa; med jobb, välfärd och fred i centrum. Vi Socialdemokrater menar att investeringar i kunskap och välfärd är grunden för trygga jobb och ekonomisk tillväxt. Detta istället för de spekulationer och snabba marknadsvinster vars konsekvenser vi ser just nu, med den värsta ekonomiska krisen på oerhört många år. Vi Socialdemokrater menar att människor som känner sig trygga, vågar satsa. Högerpartiernas alternativ till ett Socialt Europa är istället låga skatter, osäkerhet och otrygga arbetsförhållanden på arbetsmarknaden. Skillnaden syns också i området som rör jämställdheten. Högerpartierna menar att jämställdhet inte hör hemma i EU-politiken trots att det visat sig att den ekonomiska krisen slår extra hårt mot EU:s kvinnor och ungdomar. "Varannan damernas" i Europaparlamentet är ett lika viktigt mål för EU som det är för Sverige anser jag.

Jag har under mina fem år i Europaparlamentet varit ute och träffat grupper och personer i hela Sverige. Jag har också tagit emot massor av grupper i Europaparlamentet. Mitt intryck är att intresset för och kunskapen om Europafrågorna ökat i Sverige. När jag berättat för alla vad jag beslutar om säger de: "det är ju jätteviktigt". Många inser att det som beslutas nere i Bryssel faktiskt påverkar deras vardag. Faktum är att hela 70 av de frågor som diskuteras och beslutas om i kommunfullmäktige i Stockholm, Kramfors eller Göteborg också beslutas om i EU. EU-parlamentet är tydligt med att inte fatta beslut i andra frågor än de som medlemsstaterna gett oss rätten att avgöra, det vill säga gränslösa problem som organiserad brottslighet, trafficking och miljöproblem. Ett bevis för att det också går att påverka genom Europaparlamentet är att jag faktiskt fått igenom att barnaga skall vara förbjudet i hela EU.

Besluten som fattas i EU påverkar vardagen direkt. Hur mycket gifter får en nappflaska innehålla? Vilka tillsatser får finnas i vår mat och vårt godis? Hur räddar vi klimatet och miljön? Hur bekämpar vi människohandeln och handel med barn? Hur skapar vi fler och bättre jobb? Hur stärker vi skyddet för de människor som behöver det mest? Hur använder vi EU:s bistånd bättre vid naturkatastrofer och krissituationer? I alla dessa frågor finns det klara ideologiska skillnader mellan högerpartierna och oss Socialdemokrater. Nyligen beslöt vi om hur människor ska behandlas efter att ha fått avslag på sin ansökan om asyl. Vi Socialdemokrater röstade emot förslagen att myndigheterna skall kunna låsa in såväl barn som vuxna i upp till 18 månader bara för att de är fattiga och vill arbeta för att kunna försörja sin familj. I Moderaternas och högerns EU så är fattigdom ett brott. Vi röstade också emot att män, för det är oftast män som tar sig till EU, enligt högerpartierna inte ska få ta med sig sina anhöriga när de tar jobb i EU. Högerpartierna delade inte min uppfattning att barnen skall kunna få växa upp i båda sina föräldrars närhet. I behandlingen av det så kallade antidiskrimineringsdirektivet menade högerpartierna att funktionshindrade inte fick kosta för mycket i administration för sin rätt att till exempel ta sig till jobbet eller kunna leva och bo själv. Jag menar att ett Socialt Europa bara blir möjligt om du vill. Alternativen är tydliga, valet står mellan Socialdemokraternas "Sociala Europa" eller högerns otrygga Europa.

Du avgör vilket Europa du vill se den 7:e juni.


Om författaren

Författare:
Inger Segelström

Om artikeln

Publicerad: 29 apr 2009 12:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: