sourze.se
Artikelbild

Ge Europaparlamentet mandat att förändra

Det är på tiden att fler svenskar känner sig delaktiga i EU-samarbetet och tar ansvar för att påverka de beslut som fattas på EU-nivå. Det skriver Marit Paulsen FP, som kandiderar i valet till Europaparlamentet.

I sommar är det val, närmare bestämt den 7 juni. Valet till Europaparlamentet är viktigt, många beslut som tas på europanivå påverkar oss här i Sverige. Det kan handla om flyktingpolitiken, arbetsmiljön eller om maten vi stoppar i oss. Det är frågor som berör oss varje dag.

Vår inställning till EU har varierat väldigt mycket på senare tid. Idag är vi mer positiva än på mycket länge. Nya tider och en annan attityd har bidragit till att opinionen har svängt. Den positiva framtoningen, från bland annat mitt parti har faktiskt gett resultat. Aldrig tidigare har europasamarbetet haft så starkt stöd bland svenska folket som idag. Undersökningar visar att sju av tio svenskar ser vårt EU-med¬lemskap som något självklart, och nio av tio vill att Sverige arbetar aktivt för att utveckla den Europeiska unionen. Nu är även en majoritet av svenskarna för euron och det gläder mig förbaskat mycket!

Vi lever i en globaliserad värld. Världens länder, inte minst Europas, knyts närmare varandra. Det samarbete som vi nu ser har nog aldrig varit så starkt tidigare. Vårt land, tillsammans med alla andra länder i den Europeiska unionen - stora som små, kan inte på egen hand klara de utmaningar som Europas folk nu står inför. Det kan handla om den gränsöverskridande brottsligheten, klimatproblemen eller om den rådande finanskrisen. Lösningar på alla de problemen kommer vi bäst fram till tillsammans.

För mig är det självklart att rösta i valet den 7 juni, inte bara för att jag själv är kandidat i valet utan för att jag har förstått vikten av ett Europaparlament som har en stark legitimitet och mandat att förändra. En av mina största önskningar är att Lissabonfördraget går igenom så att parlamentet får inflytande över den osolidariska jordbrukspolitiken. Den gemensamma jordbrukspolitiken med subventioner, exportstöd och skyddstullar gör att fattiga länder översvämmas av billiga jordbruksprodukter från Europa, samtidigt som deras egen produktion går på knäna. Jag kommer därför att jobba för att samtliga EU:s produktionsstöd inom jordbruket ska fasas ut och vara avskaffade 2015. Likaså måste vi bli av med alla handelshinder, både inom jordbruket och på andra områden. På så sätt kan vi ge fattiga människor på andra kontinenter en chans att konkurrera på den europeiska marknaden.

Det är i Europaparlamentets jordbruksutskott jag vill sitta, det är där jag gör mest nytta och hör hemma. Jag är övertygad om att jag kommer att bidra till ett nytt tänkande och en ny syn på EU:s jordbrukspolitik. Jag är trött på att vi rika människor i västvärlden bidrar till fattigdom och svält i tredje världen. Solidariteten med de svaga kommer att vara min ledstjärna i Europaparlamentet. Om jag nu blir invald förstås!

Vi är en del av EU-samarbetet och det är på tiden att fler svenskar känner det. Rösta den 7 juni!


Om författaren

Författare:
Marit Paulsen

Om artikeln

Publicerad: 21 apr 2009 17:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: