sourze.se

Snoppen är hotad

Är den tillräckligt stor? Frågan som ofta ställs i sexspalterna kan få en helt annan innebörd i framtiden. Människans utsläpp i naturen håller på att kemiskt kastrera männen.

Unga Alligatortjurar som vill reproducera sig har ett stort bekymmer. Deras penisar räcker inte till, är helt enkelt för små. Kemikalier som människor har skapat och spridit i naturen har blivit ett hot emot reproduktionen. Hanar ur flera olika arter har blivit hermafroditer och forskare varnar för att människor inte är skonade ifrån utvecklingen. Snoppen är hotad.

Det finns ungefär 100 000 kemiska ämnen som människan har tillfört naturen. Endast ett fåtal är testade och många är farliga, både för människan och för naturen. Gwynne Lyons varnar i en rapport publicerad av Chemtrust att hela reproduktionen håller på att sättas ur spel av flera "feminiserade" ämnen som verkar enskilt eller tillsammans. Könsförändrande ämnen drabbar hanar eftersom de bär det svagare könet och det får katastrofala följder för reproduktionen.

Amerikanska forskare visade nyligen på att kvinnor som blivit utsatta för miljögifter under graviditeten föder pojkar med mindre snoppar. Samtidigt har männens mängd av spermier halverats under de senaste 50 åren. En skrämmande utveckling som stegras för varje otestad ny kemikalie som släpps ut på marknaden. Att göra om män till kvinnor är naturens sätt att skydda sig emot farliga ämnen och redan nu föds 250 000 fler flickor än normalt i USA och Japan.

För att komma åt kemikaliemarknaden krävs politiska krafttag. EU orkade inte gå hela vägen med sin lagstiftning emot kemikalier och "REACH" blev ett urvattnat alibi istället för ett skydd för Europas konsumenter. Industrin lade miljarder i lobbypengar och fick igenom sina krav i lagstiftningen. Kemikalier som inte är testade borde inte få användas. Det är sunt förnuft och en lärdom vi borde ha tagit till oss efter flera katastrofer med bland annat PCB och flamskyddsmedel.

Män får gärna bli "feminiserade" om det handlar om att visa mer hänsyn eller vara mer omvårdande. Men en biologisk feminisering skapad av könsändrande kemikalier är en skrämmande framtid. Att framställa naturfrämmande ämnen är att manipulera naturen och det måste vara strängt reglerat och kontrollerat. Våra barn kommer att döma oss hårt om vi inte reder ut kemikaliehärvan, om vi nu kommer att kunna tillverka några.


Om författaren

Författare:
Hampus Engqvist

Om artikeln

Publicerad: 10 feb 2009 12:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: