sourze.se
Artikelbild

Kärnkraften: Styrkebeviset från Alliansen

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann svarar Maria Wetterstrand i Sourze: "Jag förstår inte riktigt Maria Wetterstrands resonemang om att det antingen är vindkraft eller kärnkraft eller energieffektivisering som Sverige behöver."

Jag förstår inte riktigt Maria Wetterstrands resonemang om att det antingen är vindkraft eller kärnkraft eller energieffektivisering som Sverige behöver. Vi inom alliansen tror att alltihop behövs för att vi ska kunna hejda klimatförändringarna.

Alliansen har nu nått en historisk och unik överenskommelse som löser upp den låsning kring kärnkraft och energipolitik som funnits i Sverige i över 30 år. Vi visar nu att vi förmår hantera även de allra svåraste frågorna.

Det finns två viktiga skäl till varför uppgörelsen är viktig. För det första skapar vi långsiktigt goda förutsättningar för industri och företag som är beroende av el för sin överlevnad. För det andra tar vi ansvar och visar ledarskap i den globala klimatpolitiken.

Överenskommelsen innebär att vi avskaffar nybyggnadsförbudet för kärnkraft och öppnar för att befintliga reaktorer som fasas ut kan ersättas med reaktorer som har större effekt. Detta gäller för överskådlig framtid och ska ske inom ramen för upp till tio reaktorer.

Vi gör också en storskalig och offensiv satsning på förnybara energikällor med ett tydligt mål om att kraftfullt öka vindkraften i Sverige. Genom certifikatsystemet vill vi även stimulera framväxten av andra förnybara energikällor.

Alliansen vill skapa goda förutsätnningar för koldioxidneutrala energislag i Sverige att utvecklas. Vindkraft, vattenkraft, biobränsle, kärnkraft, energieffektivisering m.m. behövs för att vi ska klara klimatmålen.

Låt oss komma överens om en blocköverskridande energipolitik för Sveriges framtida tillväxt, välfärd och sysselsättning. Det vore till gagn för klimatet, jobben och alla som bor i Sverige.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 05 feb 2009 12:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: