sourze.se

Servicehus, död och ordvrängeri

Vi har fått en ny bekräftelse på att det är livsfarligt att bli gammal i "välfärdslandet".

I Karlskrona låg en kvinna död i 6 veckor innan dödsfallet upptäcktes. I ett servicehus, väl att observera. En mycket sorglig historia som bl.a. visar att både ansvariga tjänstemän och politiker inte har koll på verksamheterna.

Generellt är servicehusen en bra boendeform. Men de kostar för mycket pengar enligt en del politiker, som menar att pengarna behövs till skattesänkningar och annat. Därför har flera tusen platser i servicehus lagts ner under senare år.

Samtidigt har ribban höjts genom ökade krav på skröplighet hos de som söker den formen av boende. Nöjda politiker kan därmed hävda att det finns tomma platser på servicehus.

Nu föreslår utredarna i den statliga boendedelegationen" att vi i fortsättningen ska satsa på "trygghetsboenden". Smaka på ordet. Jättebra med trygghet. Men som så mycket annat i den ekonomiskt allt mer lukrativa "äldrebranschen" handlar det om ordvrängeri. Ett vackert ord för något som inte alls är så vackert.

En av politikerna i utredningen har rent ut sagt vad det handlar om. Färre personal och sämre service - och besparingar med ca 30 procent för kommunerna.

Hur många fler långtidsdöda anser dessa beslutsfattare/förslagsställare att vi kan acceptera i det som en gång kallades välfärdslandet?


Om författaren

Författare:
Åke Askensten

Om artikeln

Publicerad: 10 dec 2008 19:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: