sourze.se

Läkaren och Obducenten var oskyldiga

"Jag visade också att förundersökningen, rätt läst och tolkad, visade att Läkaren och Obducenten var oskyldiga till brott. Vidare att chefsåklagare Anders Helins gärningsbeskrivning var en SAGA som inte hade något med verkligheten att göra."

Läste Sunny Börjessons artikel i Sourze den 19 maj 2005. Sunny imponerar då hon i stora stycken skriver med stor balans. Sunny lyckas beskriva fallet bättre än vad Hanna Olsson, Borgnäs m.fl. lyckats göra.

För nio år sedan fick jag av en vänstertidning uppdraget att läsa in fallet Catrine da Costa. Tidningen ville att jag skulle komma fram till att Läkaren och Obducenten var skyldiga.

Ganska omedelbart såg jag att förundersökningen uppvisade stora brister. Förundersökningen är omfattande och pågick under lång tid. Som erfaren brottsutredare häpnade jag över att jag inte kunde finna något som gjorts enligt Förundersökningskun- görelsens regler. De vittnesmål som lämnats hade i nio fall av tio bedömts på ett otroligt amatörmässigt sätt. De vittnesmål som talade för de bådas skuld redovisades i slutprotokollet. Dessa vittnesmål var inte fullständiga, då utredarna "tagit bort" delar i vittnesmålen som var mer eller mindre stolliga och som inte skulle "se bra ut" i en domstol. Vittnesmål om att Catrine da Costa varit i livet flera dagar efter Pingsten hade "tagits bort".

Grunden i en förundersökning är att redovisa allt till domstolen och att låta domstolen döma i skuldfrågan. Man får absolut inte sälja vittnesmål till Expressen under pågående förundersökning.Då blir staten skadeståndsskyldig.

Läkaren och Obducenten har stämt Staten i Attunda tingsrätt.

Jag läste den stämning som professor emeritus Anders Agell nyligen avliden inlämnat till Attunda för Allgen och Härm. JK:s svar på stämningen kan sammanfattas med att JK inte kunde finna något av värde i Agells stämningsansökan mot Staten. JK bestred alla krav.

Jag gjorde på eget bevåg en egen skrivelse i vilken jag visade JK vilka fel som Statens tjänstemän begått under förundersökningen. Jag visade också att förundersökningen, rätt läst och tolkad, visade att Läkaren och Obducenten var oskyldiga till brott. Vidare att chefsåklagare Anders Helins gärningsbeskrivning var en SAGA som inte hade något med verkligheten att göra. Inget i gärningsbeskrivningen var riktigt.

JK svarade mig att han skulle ta med sig mina synpunkter i den pågående rättegången i Attunda.

Fem dagar efter att JK fått mina skrivelser gick JK ut i DN och sade att de båda fd läkarna borde få resning.

JK är smart och hal som en ål, men man kan nå honom om man argumenterar sakligt.


Om författaren

Författare:
Olle Torge

Om artikeln

Publicerad: 03 dec 2008 14:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: