sourze.se

Om att göra det obegripliga begripligt

Jag har både roats och oroats av att läsa litteratur och artliklar i alternativvetenskap med mediala och politiska förtecken representerad av sanningssökare i en för övrigt enögd massmedial värld.

Det som intresserat mig mest är de frågor som har störst relevans i ett mänskligt överlevnadsperspektiv. Att paradigmen som vi är på väg att lämna är uttjänta står ganska klart men att anamma de nya verkar vara svårt.

Det finns en gren av vetenskap kallad futurism eller framtidsforskning. Negativa futurister även kallade domedagsprofeter dominerar helt den massmediala scenen till exempel i den pågående globala skämselkampanjen kallad klimathotet, pandemihotet eller hotet "att leva är farligt för man kan dö". Allt på löpsedlarna är så hotande att detta borde kunna genomskådas som "kriget mot sinnena" eller rent ut sagt hjärntvätt; kan någon motsäga detta? Vi ser dagligen löpsedlar med syftet att skrämma folk genom helt irrelevanta och vilseledande uppgifter. Tittar man på nyheter i den västliga sfären, spelar ingen roll från vilket land, är det exakt samma saker man rapporterar om dagligen år ut och år in. Har du funderat på vem som sätter denna agendan?

John L. Peterson, av många ansedd som den främste futuristen, delar i föredrag, på workshopar och på sin site en mera balanserad bild av mänsklighetens utveckling ur ett vetenskapligt och andligt perspektiv. Det han förmedlar är en paradox i sig, eftersom det tycks vara så att de hot liksom de möjligheter vi står inför bildar exponentiella kurvor med exakt lika brant stegring. I den linjära tidskurvan kommer dessa kurvor runt 2011-12 att peka rakt uppåt men vad detta innebär ger han inga svar på!

Kommer vi då att lämna tiden som vi känner den och uppgå i ett evigt nu, utan förflutet eller framtid? Vi kan ingenting veta om vad detta kommer att innebära, men vi kan i alla fall göra det som står i vår makt idag genom att använda oss av tiden till att söka sanningen, om världen, om oss själva, om religionerna, om politiken, om marknaden och om media.

Noam Chomsky, professor i lingvistik, har vigt hela sitt liv till att på djupet tränga in i politikens och massmedias maktstrukturer. I hans böcker finns ovärderliga nycklar för förståelsen av varför vissa saker sker som dom gör. I hans "Manifacturing of consent" beskrivs alla större massmediakoncerner som inget annat än gigantiska propagandamaskiner som endast tjänar de dominerande elitgrupperingarna. Dessa är dessutom de grupper som driver på globaliseringen, börjar bilden klarna? Mycket av Chomskys arbete har naturligtvis misskrediterats, men jag tror mer på den version han förmedlar än på masshysteri-medias.

I Val Valerians maffiga volym "Matrix" i sex delar som tillkommit mellan 1988 och 2007 klargörs för paradigm som varit och de som står för dörren. Här i Matrix 3 vol One läste jag om ett av de största sveken mot mänskigheten, då man förteg Maxwells vetenskapliga upptäckt som förmodligen skulle inneburit fri, evig energi för världen. Matrix är ett tidsdokument vilket kan bli ett av framtidens viktigaste historiska verk.

Den nutida människan styrd av de alltmer destruktiva förstörelsetparadigmen har egentligen inte uppnått någon vetenskaplig framgång, i ordets egenliga betydelse, i sin strävan att betvinga skapelsen. De genier som forskat fram avgörande resultat på ödesfrågorna har genomgående tystats, antingen genom att makten förlöjligat dem, haft ihjäl eller tigit ihjäl dem eller så som i James Clerk Maxwells fall; de geniala teorem som han publicerade 1864 förfalskades. Inte ens Albert Einstein fick tillgång till dessa unikt genuina forskningsresultat. Mänskligheten förlorade därför paradigmskiftet som sanningen om Maxwell och hans teorem hade inneburit.

Om Maxwells teorem nu bringas fram skulle vi kunna återupprätta hans plats som den kanske främste vetenskapsmannen världen sett jämte Nikolaj Tesla och Michael Faraday. Detta är en förutsättning för att vända den degenererande pseudovetenskapens allt mer hårdnande grepp om världens öde.

Eller som i fallet Nikolaj Tesla som stod för de mest hisnande uppfinningar och upptäckter där makten inte heller gett det erkännande han förtjänat. En stor del av Teslas forskningsresultat konfiskerades av amerikanska militären och används idag i globala manipulativa syften. Din 3G-mobil och 3G-masterna är en del av denna globala kontrollapparat. Hört talas om HAARP?

Vårt hopp står till oss själva, vår egen kraft och vår egen förmåga till transformation av skuggan, den som har makten över vår värld idag.

Noam Chomsky - "Att förstå makten" "Manufacturing consent" och "Secrets, lies and democracy" Länk: chomsky.info

John L. Peterson - The Arlington Institute
Länk: arlingtoninstitute.org

Val Valerian - Matrix-böckerna del I-VI Länk: trufax.org
Om Maxwells teorem - Matrix III vol One, sidan 309

Läs om HAARP här - Länk: nyapolitiken.biz


Om författaren

Författare:
Tiwaz Bergstrand

Om artikeln

Publicerad: 13 nov 2008 07:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: