sourze.se

Riksdagen abdikerar

Majoriteten av riksdagsledamöterna kommer att odugligförklara sig själva i november. "Spelar roll då", säger den oinvigde. "Vi väljer ju ändå nya om två år."

Problemet är att det nuvarande gänget även odugligförklarar kommande riksdagsledamöter i en överskådlig framtid genom att godkänna EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget. Fördraget innebär att vi frångår Sveriges grundlags princip om att "All offentlig makt utgår från folket".

Riksdagen säger att den är oduglig till att uppfylla sitt uppdrag som beslutsfattare och låter därför EU ta över all makt, mot att vi får mindre än två procents inflytande på besluten i Bulgarien, Cypern och i övriga EU.

Detta är den största förändringen av Sveriges statsskick sedan Gustaf Wasa red in i Stockholm. Inte sedan den 6 juni 1523 har främmande makt kunnat fatta alla avgörande beslut i riket.

Det är väl ingen som tror på det lama argumentet att "Sverige ska tillhöra kärnan i Europasamarbetet".

Sanningen är den att med de nya röstreglerna så kommer EU att styras av de stora länderna med Tyskland och Frankrike i spetsen. Ändringen smygs igenom och får full kraft 2014. Inflytandet blir helt beroende på folkmängden. Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien får tillsammans halva makten över EU. Övriga 23 länder delar på den andra halvan.

Junilistan anser att det är fel att de stora länderna ska få en dominerande ställning på de små ländernas bekostnad. Enligt vår mening skall EU-samarbetet ske mellan oberoende stater och begränsas till ett fåtal gränsöverskridande frågor som miljö och att skapa en väl fungerande inre marknad. Vi vill inte ha en ny Europeisk supermakt där Sverige är en obetydlig provins i norr.

Junilistan kräver en folkomröstning om EU-grundlagen, Lissabonfördraget. Låt inte 349 personer skänka bort makten över Sverige.


Om författaren

Författare:
Hans Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 04 nov 2008 07:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: