sourze.se

Fria renar och vilda vargar ekologisk balans

"När renen vandrar fri och vild skyddar den skogen genom att minska älgens bete. Den blir också ett byte för varg och reglerad jakt. Ekologiskt är oerhört mycket att vinna genom denna förändring!"

När årets älgjakt nu pågått en tid i Norrland och startat i övriga Sverige är den stora frågan: Hur är tillgången? Och med tanke på alla hetsartiklar om varg är svaret något överraskande: Den är god.

Den skandinaviska vargen lever i huvudsak på älg, i första hand årskalvar. Enligt en nyligen genomförd undersökning av vargarnas meny fann forskarna att av 198 bytesdjur var 148 älgar, 9 rådjur, 5 bävrar, 10 grävlingar, 5 harar, 1 nötboskap och 20 fåglar orre och tjäder. Vi har i Sverige upp emot 300,000 älgar, vi har nått det uppsatta målet 200 vargar och det bör ej överskridas. Dessa vargar beräknas maximalt döda 1,000 älgar per år och den önskvärda avskjutningen ligger på cirka 100,000. Älg förorsakar svåra trafikskador och tuggar i sig tallplant för miljardbelopp årligen! På något sätt måste människor och vargar kunna samsas om den stora mångfalden älg. Det finns god plats för jägare av bägge slagen.

Så har vi problemet med rendriften. 39 procent av landets yta utgör betesmark för renar och tro mig, samerna har lyckats driva igenom en bestämmelse som säger, att varg ej får bilda familj och yngla av sig inom denna tredjedel av Sverige. Det är verkligen att göra vargen en björntjänst.

Dagens extensiva renskötsel och befintligheten av våra stora rovdjur - varg, järv, björn, lo och i viss mån kungsörn - går ej ihop och kommer aldrig att göra det. Lösningen kan ligga i att lägga ner den numera industriella renodlingen, som mycket hårt subventionerad utvecklas till en ekologisk och humanitär katastrof. Endast 150 etniska svenskar många med ursprung från Kolahalvön och Norge/Finland utgör dages renskötare i Sverige med anspråk på hela fastigheten Norrland.

Lös ut nuvarande generation renägare/renskötare med exempelvis full pension och förmånliga lån för att förvärva skogsfastigheter för dem som vill stanna vid en mera ursprunglig rennäring. Låt rennäringen bli ett gårdsbruk!

Den kvarts miljon renar, som drivs allt längre från sina kalvningsplatser av betesskäl - vintertid ofta längs E4 vid norrlandskusten - kan till 80 procent slaktas ut. Kvarvarande renskötare kan som kommunala tjänstemän förvalta naturturism, djurhållning och kulturarv efter samer och andra kulturbefolkningar.

När renen vandrar fri och vild skyddar den skogen genom att minska älgens bete. Den blir också ett byte för varg och reglerad jakt. Ekologiskt är oerhört mycket att vinna genom denna förändring!

Men vem vågar ta upp denna fråga i Riksdagen? Knappas någon, det här är för ömtåligt!


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 05 okt 2008 17:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: