sourze.se

Göteborg - ett blivande Atlantis?

Göteborg är under stort hot att översvämmas inom överskådlig tid berättade SVT på söndagskvällen.

Hoten är av flera slag. Främsta faran verkar vara att det allt varmare havsvattnet expanderar över sina nuvarande kuster. Stiger vattnet med en meter är stora delar av 1600-talets stad under vattnet. Trots detta fortsätter byggnation för fullt tätt inpå älvkanten på sådana sankmarker som Gullbergsvass vid älvkröken. Man har inte tagit det minsta intryck av FN:s klimatrapport eller Al Gores pedagogik kring issmältningen. "Ack med vilken dårskap världen styres".

I dramatiska bilder visade man hur vatten hade börjat sippra ner i älvtunneln vid den senaste "vanliga" översvämningen. Nu hade man byggt en meter hög jordvall vid tunnelmynningen för att förhindra en upprepning. Men många mumlade om att vallen borde vara upp till 1,90 meter hög redan i nuläget. Borde det inte vara en betongmur säger jag? Dramatiskt visades hur överkanten på tunnelnedfarten ligger i nivå med älvens vattenstånd några tiotal meter bort. Detta kan inte ha varit ett klokt bygge ens för 30 år sedan.

Dokumentären av Birgitta Svensson visade också hur man mot allt normalt förnuft byggt en SOS-alarmeringscentral 10 meter från Mölndalsån. Man var i någon mån medveten om faran. Så man hade byggt fastigheten som en helt tät båt. Trots detta låter man en entreprenör slå hål i väggen mellan ett storgarage och säkerhetsavdelningen. Så när ån svämmar över gatan och fyller garaget så fylls alarmeringscentralen också med över en meter vatten. Detta låter ju som en fullständig dårskap. Centralen fick fly upp på Ullevi där det ju fanns goda kommunikationsmöjligheter. Har någon åtalats för detta misstag som kostade miljoner.

Man talade om att det kunde bli nödvändigt att bygga en damm rakt över älven och tvinga Göta älvs vatten genom Nordre Älv norr om Hisingen. Men den räddningsoperationen skulle dränka det gamla Kungälv och hota sådana platser som Björlanda. Genom vattenhöjningen skulle torra områden på Hisingen åter bli vikar och vattendrag menar jag.

Det går givetvis inte att betonginvalla hela det gamla Göteborg och det går inte heller att flytta tusentals byggnader. Inte ens om man har 100 år på sig - vilket ingen vet. Ska man bygga en ny stadskärna på någon av höjderna runt Göteborg som vid Delsjön? Samt låta "Nordstan" med omnejd sjunka som ett Atlantis i Kattegatts böljor!

Sveriges lägst belägna stad är Kristianstad i Skåne. Staden ligger nästan i ett träsk som visas upp för turister. Ett par ggr om året stiger vattnet utanför Skåne oroväckande. Hela landskapet är utsatt för landsänkning. Så sydkusten rasar regelbundet ut i havet. Campingplatser och fastigheter går över kanten. En dag försvinner det ståtliga monumentet Ale Stenar utför branten. Men det klarade sig i ca 3 000 år och det gör nog inte Göteborg.

Jan Brunnegård 080929Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 29 sep 2008 16:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: