sourze.se

De äldres livskvalitet3

Privata initiativ är bra men inte inom äldreomsorgen.


Det sista jag skulle vilja ta upp när det gäller de äldres livskvalitet är kommunala äldreboende kontra privata. Jag är helt för entreprenörsanda, men efter att ha arbetat både inom den kommunala regin samt inom den privata så är jag helt övertygad om att man inte kan göra profit på de äldre i samhället.

Under mina sista år som undersköterska arbetade jag på ett privat vårdhem. Det fungerade i sak helt ok och personalen trivdes. Vi skötte oss själva och blev delegerade efter kompetens till olika arbetsuppgifter. Man inte mycket av det företaget på marknaden mera och det har kanske sina skäl. De hade kanske inte den lägsta budgeten.

Efter ett år cirka gick det företagets avtal ut och ett nytt företag handlades upp. Denna gången var det Attendo Care. Redan från början visade de ett toppstyrt företag där vi på golvet inte hade mycket att säga till om. De tog bort anhörigföreningen som hade varit en ventil för de anhöriga gentemot företaget där dialogerna hade varit bra och nyttiga. De satte in stämpelklocka och tog bort vår möjlighet att påverka vården och vår egen arbetssituation. Man anställde hellre timanställda vikarier än fast personal för det var billigare. Hur man kan vara så trångsynt att man tror att timanställd personal som inte har det ansvar gentemot sina kollegor och vårdtagare kan vara billigare i längden är svårt för mig att förstå. Personaltätheten minimerades vilket gjorde att den lilla tid vi hade haft för kvalitet i vården försvann. Under tre timmar på förmiddagen var vi tre personal men resten av dygnet max två stycken på fjorton patienter varav tio stycken behövde förflyttningshjälp med lift. Patienterna hade olika diagnoser och var olika vårdkrävande så tiden vi behövde för patienter med diagnosen framlobsdemens fanns överhuvudtaget inte. Dessutom är dessa patienter beroende av att det är ungefär samma personer som hjälper dem vilket eliminerades av att företaget tillämpade timanställd personal utan utbildning.

I förra veckan hörde jag på radion att just detta boende hade blivit anmält för vanvård. Det är nu fyra år sedan jag slutade där och jag tycker det är skamligt och oerhört beklagligt å patienternas vägnar att det har tagit så lång tid. Kommunen har köpt upp nya tjänster av företaget och den 1 september blev fyra LSS-boenden satt under Attendos regi. Tyvärr är Lunds kommun säkert inte den enda stad som ser mer till ekonomin än till kvalitet.

Man kan inte tjäna pengar på äldre människor. När nu de äldre lever längre och längre så ökar också de olika typerna av sjukdomar som de kan drabbas av. Det finns ett antal typer av demenser som i sin tur ska behandlas på olika sätt så att patienten kan må så optimalt bra som möjligt. Detta tar man inte hänsyn till när vårdplatserna brister och privata vinstdrivande företag är inblandade på markanden.

Jag tycker det är viktigt att ge tillbaka respekt och ödmjukhet till den generation som var vuxen på den tiden när vi var små barn och levde för dagen och stunden.


Om författaren

Författare:
Birgitta Stiefler

Om artikeln

Publicerad: 23 sep 2008 09:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: