sourze.se

Vargen viktig för ekosystemet

Rovdjurens betydelse för ekosystemets funktion måste prioriteras!

Internationell forskning visar, att rovdjurens betydelse för bevarande av ekologisk mångfald liksom betydelse för ekosystemens funktion är mycket större än man tidigare trott. Stora, mycket stora erfarenheter från Venezuela och från introduktionen av varg i Yellestone nationalpark i USA talar entydigt och invändningsfritt för detta.

I Sverige finns det idag gott om betande djur men väldigt få stora rovdjur, vilket är ödesdigert för ekosystemet. Bakåt i tiden finns statistik som visar, att på 1850-talet dödades cirka 200 vargar enbart i Kronobergs län, Småland, och på 1910-talet fick cirka 400 vargar sätta livet till i Norrland. När vargen fridlystes i Sverige på 1960-talet var antalet i stort sett noll.

Idag har vi mycket gott om betande djur men väldigt få stora rovdjur. Resultat: Oerhört stort betestryck. Växter som till exempel rallarros och rönn, oxel och delvis även tall har svårt att "överleva" om man inte hägnar in vad gäller nytillskott. Betningsskadorna kostar miljardbelopp.

Om rika länder, som vårt med hög kunskapsnivå, i hithörande frågor inte förmår/vill hantera komplicerade miljöfrågor rätt på nationell, ej lokal nivå, mot den globala miljöförstöringen, bidrar vi drastiskt till att miljön går kräftgång!

I så fall kan vi inte klandra kineserna för att de avlivar de sista pandorna, eller för att Indiens landsbygd genom avskjutning blir av med de sista tigrarna!

Vargar liksom andra stora rovdjur buffrar ekosystemet. Påstå annat om du kan!


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 01 sep 2008 09:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: