sourze.se

Vad var det som gick fel egentligen?

Sverige toppar skilsmässostatistiken i Europa och det anses "inne" att vara singel.

Världen befinner sig i ett sorgligt tillstånd. En liten grupp förfogar över en förkrossande majoritet av tillgångarna.

Trots den kunskap, avancerade teknologi, och de resurser som finns tillgängliga så dör fortfarande drygt 28 000 barn om dagen av svält och följdsjukdomar och hundratals miljoner människor lever i fattigdom och förtryck.

Trots att det s.k kalla kriget sedan länge är över så fortsätter krigsupprustningen och astronomiska summor avsätts för att tillverka fler och ännu dödligare vapen.

Var 40:e sekund dör ett litet barn i världen i malaria. En fjärdedel av kostnaden för ett amerikanskt bombplan skulle räcka för att finansiera ett globalt forskningsprogram för att finna ett effektivt vaccin mot malaria.

År 2005 uppgick de militära utgifterna i världen till rekordhöga 1 118 miljarder dollar, vilket i svenska pengar motsvarar 8 148 miljarder kronor.

Utgifterna för krigsupprustning utgjorde för 3 år sedan 2,5 procent av världens BNP. Den främsta vapenproducenten på jorden är USA som enskilt svarar för runt 80 procent av ökningen sedan 2004.

USA svarar nu ensamt för nästan hälften av världens totala militära utgifter följt av Storbritannien, Frankrike, Japan och Kina med vardera 4-5 procent.

Jämför siffrorna med de 129,1 miljarder euro, ca 1200 miljarder kr för 2008 som finansierar EU:s samtliga verksamheter.

Strax innan kriget mot Irak utbröt varnade FN-organet WHO att endast 39 procent av befolkningen i landet kommer att ha tillgång till rent vatten. En miljard människor i världen har idag inte tillgång till rent vatten.

Enligt FN:s Human Development Report utför kvinnorna 66 av allt arbete i världen, får 10 av världens samlade inkomster och äger mindre än 1 av världens samlade förmögenhet. Det här innebär att männen utför 34 av arbetet medan de får 90 av inkomsterna och äger 90 av förmögenheten.

Visst, färre barn dör, fler går i skolan, och många människor har lyfts upp ur extrem fattigdom. Men enligt rapporten så har 18 länder en sämre situation i dag än för 15 år sedan, och de stora orättvisorna består.

Varje månad dör så många barn att det motsvarar offren för tre tsunamikatastrofer. 10,7 miljoner barn per år får aldrig uppleva sin femårsdag.

Världens 500 rikaste individer har tillsammans en inkomst som är större än de 416 miljoner fattigaste människornas sammanlagda inkomst. 2,5 miljarder människor lever på mindre än två dollar om dagen medan 10 procent av världens rikaste människor får 54 procent av inkomsterna.

För varje dollar som de rika länderna spenderar på bistånd går tio dollar till militärutgifter. Precis som den ansedda journalisten John Pilger skrev 2004 så skulle Bush "nya militärbudget räcka för att upphäva alla de viktigaste orsakerna till fattigdom i världen."

Möjligheterna för mänsklig utveckling som internationell handel innebär motverkas av orättvisa handelsregler och strukturella orättvisor och världens högsta tullmurar har införts mot några av världens fattigaste länder samtidigt som överproduktionen i de rika ländernas jordbruk subventioneras vilket försvårar för småbönder i fattiga länder att konkurrera.

Nyligen rapporterade världsnaturfonden att tidvis är upp till en tredjedel av Östersjöns bottenyta i det närmaste död. Att torskens situation är redan är kritisk är välkänt men även den vilda laxen är hotad.

I de västerländska länderna är familjen under upplösning. Sverige toppar skilsmässostatistiken i Europa och det anses "inne" att vara singel. Den västerländske mannen blir alltmer steril samtidigt som alltfler kvinnor väntar med att skaffa barn. Ett skrämmande stort antal flickor har ätstörningar och skär sig och alltfler unga pojkar bosätter sig framför dataspel samtidigt som ADHD- och dampbarnen växer upp som svampar ur jorden.

Jakten på inkomster för att finansiera vår moderna livsstil och stressen i samhället gör att föräldrar knappt orkar kommunicera med sina barn längre. Istället parkerar de i varsitt rum framför tv-apparater som programmerar dem med imbecilla såpor och hysterisk reklam som ytterligare avhåller dem från att tänka rationellt.

Sömnstörningar ökar dramatiskt. Var tredje svensk har svårt att sova. Det innebär 2,2 miljoner svenskar. Enligt sömnprofessor Thorbjörn Åkerstedt så är långvarig stress den absolut vanligaste orsaken.

Alltfler lider av depressioner i ett samhälle där de dagligen bombarderas av intryck. Människor är omringade av betong, metall, strålning och en stress som äter sig genom deras nervsystem medan de desperat försöker hålla sig alerta via kaffe, mediciner eller diverse sockerprodukter som förgiftar deras kroppar.

Någonstans har någonting gått fruktansvärt fel, det krävs inget observant geni för att konstatera detta.

Frågan är: Vad beror det på att vi som art tycks vara på väg att begå kollektivt självmord?

För att hitta svaret på ovanstående fråga måste man enligt min mening titta både på de geo- och världspoiltiska aspekterna och på den mänskliga naturen.

Människans primära behov är föda, värme och sex. För att vi därutöver ska känna oss hela och harmoniska behöver vi också kärlek. Vi kan överleva rent fysiskt utan det men för att må riktigt bra i livet behöver vi bli sedda, bekräftade och omtyckta redan på ett tidigt stadium.

Om så inte har skett kommer vi med all sannolikhet att utveckla neuroser och försöka kompensera den inre tomheten genom intag av t. ex droger, alkohol, för mycket mat, maniskt- kriminellt beteende eller genom att utveckla diverse sjukdomar eller andra beteenden som i grund och botten är ett rop på hjälp.

Somliga hävdar att det ligger i människans natur att vara neurotisk och att strida. Ett inslag av konkurrens- och tävlingsbehov finns onekligen inom oss men jag tror att människan i grund och botten huvudsakligen är en nyfiken, kreativ och livsbejakande varelse med föga behov att plåga sig själv och sin omgivning så länge hon har sina fundamentala behov, inklusive kärlek förståss tillgodosedda.

Först när bristande omtanke, felaktig kost, vidskepelse, dogmatisk religion och skapad stress via politisk och massmedial manipulation pådyvlas henne uppstår vad vi kan kalla psykisk obalans, vilken leder till inre och yttre konflikter.

Sorg leder till rädsla, rädsla leder till ilska, ilska leder till hat, hat leder till våld som leder till ännu mera våld.

Sedan lång tid tillbaka har planeten dominerats av en grupp som dessvärre saknar något som de flesta andra av oss är begåvade med, nämligen samvete. Med bästa vilja i världen kan man inte definiera dem som har härskat på jorden som någonting annat än psykopater.

Historien ger många exempel på hur eliten utan att tveka har stulit, våldtagit, mördat och påtvingat människor religiösa och politiska dogmer och slaveri.

Redan i Platons verk "Staten" talades om hur en elit ska styra samhället och barnen ska fostras av staten.

Alexander den store skapade ett gigantiskt världsherravälde via sin effektiva krigsmaskin och Caesar och romarna fortsatte i samma anda att underkuva andra folkslag.

Europa har varit särskilt effektivt när det gäller att producera stater som visat sig vara effektiva mordmaskiner och manipulatörer. De senaste 1600 åren har såväl spanjorer, som portugiser, holländare, fransmän och britter massakrerat och förslavat kulturer och länder över hela världen, inte minst i Sydamerika och Afrika.

Idag ser vi det huvudsakliga maktcentrat i USA, vilket egentligen bara är en förlängning av det brittiska väldets stormaktsimperialism.

Det går att leda i bevis att Wall Street och London finansierade den ryska revolutionen, att första världskriget medvetet provocerades fram av krafter med en egen ekonomisk och politisk agenda och att Hitler och nazisterna finansierades av bankirer från såväl England som USA, däribland president George W Bush:s farfar Prescott Bush.

Det går också att bevisa att USA inte bara från 1917, utan tvärs igenom hela 1900-talet fortsatte att förse Sovjetunionen med mat, kapital och teknologi, inklusive militär sådan, trots att man utåt sett officiellt påstods vara varandras fiender.

Nu när det "kalla kriget" är över så behöver eliten en ny fiende att skrämma massorna med för att införa sin agenda med mer centralisering av makt och övervakning och kontroll över medborgarna.

Så då spelar man ut sitt nya triumfkort:

Terrorismen!

Kriget mot terrorn är 2000-talets slogan för de stora pojkarna. Men det som ursäkt kommer man att strippa oss på våra mänskliga rättigheter.

Jag säger inte att verklig terror inte existerar men hur många vet t.ex att flera av de terrorister som paraderar i tv och tidningar varit utbildade och betalda av säkerhetstjänster i väst?

Osama Bin Laden är bara ett exempel. Under namnet Tim Osman togs han till USA under 80-talet och drillades i krigföring och hemliga operationer.

Vi har redan sett flera motbjudande exempel på hur vår integritet undergrävs och paranoian sprider sig.

Hur människor, vid endast misstanke, utan bevis, kan berövas sina jobb, sina tillgångar och sin frihet.

Hur de först bort av CIA till länder där tortyr är tillåtet för att "förhöras" och hur de i värsta fall hamnar på Guantanamolägret utan rätt till rättegång.

Detta sker alltså 2008 och de flesta orkar inte ens bry sig.

Länkar:

FN:s Human Development Report:

Länk: undp.org

Uppgifter om den militära upprustningen:

Länk: svd.se

WWF om Östersjön:

Länk: wwf.se

MEDICAL NEWS TODAY om mäns ökade infertilitet:

Länk: medicalnewstoday.com

WEMIND om sömstörningar, autism e.t.c:

Länk: wemind.wordpress.com

Professorn i historia, Dennis Cuddy om hur eliten medvetet startar krig för att driva igenom sina agendor:

Länk: newswithviews.com


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 28 aug 2008 08:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: