sourze.se

Sossarna gav Volvo björnkram

"Den nuvarande regeringen borde lära sig att ekonomiska styrmedel har effekt. Och det lönar sig för alla att göra sig kvitt oljeberoendet så snabbt som möjligt."

Goda nyheter är inga nyheter. Det tycks stämma. Nyligen kom siffror på hur oljeanvändningen i Sverige minskar. Uppmärksamheten var inte stor.

Det snackas mycket om att minska beroendet av olja, för klimatet och ekonomin. När det nu går åt rätt håll borde det vara läge att titta närmare och se varför.

I Sverige använder vi oljeprodukter för att värma hus, göra energi i värmeverk, köra bil och andra transporter, samt för olika industriändamål.

Olja för att värma hus är på väg bort helt och hållet. Sedan millennieskiftet har över två tredjedelar försvunnit. Från 20 TWh till drygt 6 TWh år 2006. Orsaken till minskningen är priset. Först en rejäl skattehöjning med årliga höjningar 2001 till 2004, sedan stigande världsmarknadspriser. Ett statligt bidrag för att skrota oljepannor har också hjälpt.

Låt mig påminna om att när Miljöpartiet drev igenom miljöskattehöjningarna på villaolja väckte det stor ilska, inte minst bland högerpartierna. Men det är knappast många som är ledsna idag att vi i Sverige började göra oss kvitt oljan innan de stora höjningarna av världsmarknadspriset. Det kunde ske välorganiserat och i stabil takt med stöd från statliga bidrag.

Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat med över 60 procent sedan år 2000. Det är inte illa.

Nästa goda nyhet är att folk köper mindre bensin. Minskningen är så stor som 5,5 procent under första halvåret i år jämfört med ett år tidigare. Istället har etanol ökat med över 100 procent. Varje liter tankad etanol i Sverige, det finns sämre varianter i andra länder ger en minskad klimatpåverkan med ca 80 procent enligt Naturvårdsverket.

En konsekvent politik har haft effekt. Sverige började redan för 5 år sedan att gynna miljöbilar, skattebefria miljöbättre bränslen och öka tillgängligheten för etanol på mackarna. Vi höjde även miljöskatter på bensin och gav skattelättnader för snåla bilar exempelvis effektiva dieslar med partikelfilter. När oljepriserna nu stiger och bensinen blir dyrare så är vi bättre rustade än de flesta länder. Här finns alternativ.

Privatbilismens utsläpp har minskat. Tyvärr äts det upp av ökade transporter med lastbil. Där har politiken halkat efter.

Men det som gläder mitt primitiva hjärta allra mest är den stora nedgången i försäljningen för stadsjeepar. Efterfrågan är så låg att det är svårt att få sålt en begagnad stadsjeep. Det är helt köparens marknad. Jag undrar så över Volvos prioriteringar de senaste åren. En stor satsning på stadsjeepar, medan tillverkningen av biogasbilen lades ned. Och snåla bilar har ju aldrig varit deras starkaste gren direkt.

2002 ville Miljöpartiet införa en jeep-skatt. Sossarna vägrade med hänvisning till Volvos konkurrenskraft. Jag undrar om det inte snarare var en björnkram Volvo fick.

Den nuvarande regeringen borde lära sig att ekonomiska styrmedel har effekt. Och det lönar sig för alla att göra sig kvitt oljeberoendet så snabbt som möjligt.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 25 aug 2008 11:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: