sourze.se

Första ronden vunnen

Första ronden i FRA-sammandrabbningen tycks vara vunnen av de som värnar den svenska grundlagen och rättsstaten.

Jag är djupt imponerad av modet hos de enskilda politiker som av övertygelse har stått emot det interna partitrycket och av de ungdomsförbund som har stöttat dem. Särskilt rörd blev jag över att se den sammanhållning som fanns mellan demokrativänner över parti- och blockgränserna. De är framtidens politiker. Storartat är också att borgerliga mediers ledarskribenter stått upp så rakryggat mot de partier som de annars stödjer. Men tro mig, frågan är inte avgjord än. FRA-förslaget kommer tillbaka i kosmetiskt förändrad form.

Som många krönikörer redan har påpekat så strider FRA-förslaget mot den svenska regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar. Vad regeringsalliansen vill göra är således att stifta en lag som fullständigt går emot den svenska grundlagen. Sverige är ett av de länder i världen som har bäst integritetsskydd för sina medborgare. Detta vill den nu sittande regeringen luckra upp till förmån för en militär underrättelsetjänst som skall snoka i allas våra privatliv. Det kan inte liknas vid annat än en krigsförklaring mot de egna medborgarna.

Vi har tidigare i historien sett exempel som har liknat FRA-förslaget. Under andra världskriget instiftades undantagslagar som kraftigt underminerade medborgarnas rättskydd. Under det kalla kriget spionerade Försvarsstabens Informationsbyrå IB på folk för att ta reda på deras politiska åsikter. De åsiktsregister som uppfördes av IB användes sedan bland annat för att hindra människor från att få tjänster inom sektorer som ansågs vara "känsliga". Oftast handlade det inte om annat än rena personförföljelser. Då Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade den grundlagsvidriga verksamheten dömdes de båda till fängelse för spioneri. Det skulle ha kunnat utspela sig i en militärdiktatur men det inträffade i demokratins Sverige.

Liksom IB missbrukades för att förstöra enskilda människors liv, kommer FRA otvivelaktigt att nyttjas i samma syfte. Vad försvarsminister Sten Tolgfors och hans anhang än säger, är FRA-förslaget det största hotet mot vårt demokratiska system som har planerats av våra politiker i modern tid. Det innebär ett spioneri på all informationstrafik som pågår via Internet och telefoni. Och det är vi användare som kommer att få betala för ingreppet på vår integritet via kraftigt höjda telefonräkningar. Detta är Post- och Telestyrelsen PTS och branschorganisationen IT &Telekombolagen eniga om.

Skall vi betala dyrt för att låta Försvaret bedriva en verksamhet som ryms inom Säkerhetspolisens SÄPO:s uppdrag? Skall vi tillåta ett ingrepp på våra liv som både SÄPO och Rikspolisstyrelsen anser vara grovt integritetskränkande? Skall vi låta ett av världens bästa integritetsskydd trampas ned i smutsen av teknokratiska betongpolitiker? Aldrig! Det måste bli slut på regeringens dröm om att skapa ett svenskt storebrorssamhälle. Kan vi inte längre lita på att våra politiker värnar våra intressen så har de upphört att fylla en funktion i demokratins tjänst.


Om författaren

Författare:
Martin Ekdahl

Om artikeln

Publicerad: 18 jun 2008 13:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: