sourze.se

Skattemedel göder kapitalet

I USA kapitalets landet nr 1 är chockade över att den svenska regeringen skänker bort skattepengar till privata företag.

I USA betalar föräldrar vad det kostar för barnen att gå i privatskola. Många privata skolor drivs med stöd av fonder och donationer.
När man hör att svenska staten skänker bort miljoner till privata utbildningsbolag häpnar också den fria ekonomiska marknaden i USA. I England ställer man sig också frågande när man får veta att riksdag och regering stoppar skattemedel i privata fickor.

När kommunala skolor brottas med ekonomiska problem, skördar friskoleföretagen vinster som delas ut till aktieägarna. Pengar som sparats in via färre lärare, lärarfri undervisning, lägre löner för personalen, sämre arbetsvillkor och mindre material till eleverna.
Visst körkort och datorer, hostar läsaren det bjuder inte den offentliga skolan på. Nej förvisso inte, Men körkort har inte med utbildning i gymnasieskolan att göra. En dator till varje elev är en simpel gest i utbyte mot att man har mindre kurslitteratur än den offentliga skolan.

Friskolorna är inte bundna av kollektivavtal och kan i skydd av privat företagsversamhet driva sin verksamhet utan insyn från samhället.
Till exempel är slutbetygen inte offentliga inom friskolorna och det finns heller inget krav på att lagra avgångsbetyg för eleverna.
Det innebär att om en elev förlorar sitt slutbetyg och friskolan stänger eller av andra skäl lägger ner inte kan ge någon kopia till eleverna.
Friskolorna lyder inte under vare sig myndigheter eller offentlig insyn.
Jan Björklund hävdar att betyg är en myndighetsutövning, har friskolorna frikort från det kravet.
Bara behöriga lärare inom den kommunala skolan skall få sätta betyg.
Hur är det med kontrollen av betygen i friskolorna?
Friskolorna delar ut höga betyg som en PR åtgärd för att locka elever, medan många kommunala skolor försöker följa de kriterier som finns för betygssättning.
Lärarfacken hackar på den kommunala skolan men lämnar frizoner för friskolorna.
Inget LO förbund skulle tillåta att ett företag verkade utan kollektivavtal, det skulle sättas i blockad.

Det finns tre sektorer i Sverige som enligt grundlagen inte skulle styras av privata ekonomiska intressen. Skolan, sjukvården och åldringsvården. Att omsätta människor värdet av kronor och ören är en cynisk handling som kommer att leda till att den svenska skolan drivs utifrån företagsekonomiska villkor och inte på grundval av att produkten är människor.
Miljöpartiet har accepterat den här cynismen och säger lite lamt att friskolorna borgar för kvalitet och konkurrens. Ja men på vilka villkor. Att offentliga skolor betalar sina lärare sk skäliga löner, har skäliga arbetstider och försöker lägga pengarna på eleverna.
Att offentliga skolor håller standarden uppe med elevhälsa, bibliotek, idrott. Många friskolor har sk komprimerad idrott under en kort period och ger sedan betyg i ämnet.

idrott o hälsa är inte ett ämne som kan komprimeras, det är till för att eleverna skall ha någon form av fysisk träning under sin skoltid.
Jag tycker det är dags att friskoleföretagen öppet redovisar hur de använder sin skolpeng, hur stor del av avkastningen som hamnar i aktieägarnas fickor. Och slutligen vilka pedagogiska kapitalister är det som ligger bakom de stora friskolekoncernerna.

I den nya gymnasiereformen hävdar jan Björklund att friskolorna skall inordnas under samma regler som den offentliga skolan. Det tror jag den dag jag ser det. Jan Björklunds verklighetsförankring bygger på grundtanken att det var bättre förr. För honom är eleverna inte individer utan en grupp som skall formas och skapas för att passa in i Alliansens kapitalstyrda framtidssamhälle.


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 12 jun 2008 23:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: