sourze.se

Kronofogden säljer dina uppgifter

Kronofogdemyndigheten i Stockholm säljer uppgifter om betalningsanmärkningar till kreditupplysningsföretag på nätet till företaget BC. BC köper upplysningar från UC och skattemyndigheterna.

Nej, säger kronofogdemyndigheten i Stockholm, vi säljer inte uppgifter om betalningsanmärkningar till kreditupplysningsföretag på nätet.
Vid en förfrågan till Ratsot, svarade företags informationsansvarige att de köper sina uppgifter från Business Check i Sverige.
De senare köper uppgifter via, UC bankernas Upplysningscentral, och skattemyndigheterna, allt enligt Ratsots information.

Det tar mindre än en sekund för att få fram uppgifter om svenska folket via Internet. Under den sekunden kan dina privata problem bli en offentlighet för såväl grannen som bilfirman du vill köpa en bil av på avbetalning.
Uppgifterna om privatpersoner lämnas ut utan någon som helst kontroll, kan du betala är uppgifterna dina.

Sourze har tidigare skrivit, om hur oseriösa kreditupplysningsföretag på nätet hänger ut enskilda människors ekonomi utan urskiljning till den som är villig att betala.
Detta är något som inte Datainspektionen kan göra något åt, då bolagen gömmer sig bakom tryckfrihets- och yttrandefrihetslagen i form av utgivningsbevis. Utgivningsbevis är en mildare form av tillstånd och kräver ingen ansvarig utgivare.

"Business Check" är delägt av Bonnierkoncernen, samma företag som äger bl.a. DN/Expressen och Bonniers Förlag. Expressen är tidningen som brukare stoltsera med att de tar till vara den lilla människans intresse mot de stora orättvisorna. En stilla fråga är varför vare sig DN eller Expressen har tagit upp de här frågorna?
Business Check ingår i sin tur koncernen Bisnode AB ett företag som omsätter miljoner och som ägs av investmentbolaget "Ratos". Business Checks uppdrag i Bisnode, är att vara den ledande aktören avseende integration i kredit och företagsupplysning, uppger Jan-Eric Windsröm som är VD i företaget.

Datainspektionen har fått åtskilliga anmälningar angående de olika företag som agerar kring kreditupplysning på nätet, men genom att ha dels utgivningsbevis och som i Business Checks del, ansvarig utgivare kan man fortsätta sin verksamhet.
Notara.se som också ägs av koncernen, har inte någon ansvarig utgivare.
Notara lämnar ut uppgifter på privatpersoner utan att meddela den det berör med hänvisning till utgivningsbevis och skydd av grundlagen.
Som privatperson har man heller ingen möjlighet att kontrollera om uppgifterna är riktiga eller ej.
Genom att skaffa ett utgivningsbevis från Radio- och tv-verket kan vem som helst kringgå kreditupplysningslagen och lagligt publicera kreditupplysningar genom att hänvisa till yttrande- och tryckfrihet.

Notara erbjuder sina kunder 150 kronor, för att testa sina tjänster och skriver rent ut att ingen kopia skickas till den omfrågade. Vidare erbjuder man löpande kreditbevakning av privatpersoner såväl som företag.
Notara har också indrivningstjänster, parallellt med kreditupplysning erbjuder man indrivning av skulder till företagen. Detta som ett komplement till den övriga verksamheten.

"Kreditbevakning är sunt förnuft.
Att ta en kreditupplysning på en kund första gången man handlar med denna är helt naturligt för de flesta. Skall man ge en kund kredit flera gånger, är det bra att ha etablerat en kreditbevakning, då Notara därigenom GRATIS tar hand om den löpande kreditkontrollen på Er kund. Sker det en ändring i den ekonomiska statusen på en av Dina kunder, så vet Ni det direkt." Notars hemsida

Så sent som den, 16 maj skriver Datainspektionen, i ett brev till Business Check i Sverige, att företaget handlar i strid med kreditupplysningslagen, genom att lämna ut kreditupplysningar på webbplatsen, om fysiska personer som inte är näringsidkare.
“Datainspektionen konstaterar vidare, att Business Check i Sverige AB handlar i strid med 11 § första och andra styckena kreditupplysningslagen, genom att lämna ut kreditupplysningar på webbplatsen www.notara.se, om fysiska personer, handelsbolag och kommanditbolag utan att tillställa de omfrågade en kreditupplysningskopia. Datainspektionen förelägger "Business Check i Sverige AB" att upphöra med att lämna ut kreditupplysningar på webbplatsen www.notara.se utan att beakta bestämmelserna om legitimt behov."
Kravet gäller även Ratsit AB.

Utdrag ur Datainspektionens brev 16 maj 2008 ang Business Checks verksamhet.
Radio- och TV-verket RTVV utfärdade den 18 februari 2004 ett frivilligt utgivningsbevis till BC för databasen www.businesscheck.se.
WWW.ratsit.se drivs sedan den 23 november 2006, av BC:s återförsäljare, Ratsit AB. På webbplatsen tillhandahålls kreditupplysningar Personrapport Small, Medium och Large. Den kreditupplysningsinformation som lämnas ut på webbplatsen www.ratsit.se tillhandahålls av BC. Ratsit endast förmedlar kreditinformationen till slutkund. Ratsit har inte tillgång till och förfogar inte på något sätt över den av BC publicerade kreditupplysningsinformationen på webbplatsen www.ratsit.se. Ratsit bedriver inte någon form av kreditupplysningsverksamhet på eget ansvar. RTVV utfärdade den 8 mars 2007 ett utgivningsbevis till Ratsit för databasen ratsit.se.

BC är ansvarigt för den kreditupplysningsinformation som lämnas ut på den omodererade tjänst som tillhandahålls på www.ratsit.se på undersidan www.ratsit.se/search.aspx. BC anser att utlämnandet av kreditupplysningsinformation som sker på denna del av webbplatsen omfattas av BC:s frivilliga utgivningsbevis för databasen www.businesscheck.se. Detta innebär enligt BC, att kreditupplysningsverksamheten inte omfattas av bestämmelserna om legitimt behov och kreditupplysningskopia.
Webbplatsen www.notara.se drivs sedan 2006 av BC:s återförsäljare, Notara Kreditupplysning AB Notara. På Webbplatsen förmedlas tjänsterna kreditupplysning och kreditbevakning. Den kreditupplysningsinformation som lämnas ut på webbplatsen www.notara.se, tillhandahålls av BC. Notara endast förmedlar kreditinformationen till slutkund. Notara har inte tillgång till och förfogar inte på något sätt över den av BC publicerade kreditupplysningsinformationen på webbplatsen www.notara.se. Notara bedriver inte någon form av kreditupplysningsverksamhet på eget ansvar. Notara saknar eget utgivningsbevis.
BC är ansvarigt för den kreditupplysningsinformation som lämnas ut på webbplatsen www.notara.se . BC anser att utlämnandet av kreditupplysningsinformation som sker på webbplatsen www.notara.se omfattas av BC:s frivilliga utgivningsbevis för databasen www.businesscheck.se. Detta innebär enligt BC,
att kreditupplysningsverksamheten inte omfattas av bestämmelserna om legitimt behov och kreditupplysningskopia. alltså kan lämna ut uppgifter hur som helst."

JK, skriver i ett beslut 2007, efter en anmälan, att Ratsit.se saknar utgivningsbevis och grundlagsskydd enligt Tryck- och yttrandefrihetslagen vilket ger Datainspektionen möjlighet att agera.
Anmälan i ärendet återlämnas därför till Åklagarmyndigheten för den åtgärd som den kan föranleda såvitt avser denna del.

"BC måste därför upphöra med att lämna ut kreditupplysningar på webbplatsen www.notara.se utan att beakta bestämmelserna om legitimt behov och kreditupplysningskopia i 9 och 11 § kreditupplysningslagen.
Vad gäller eventuella brott mot 19 § första stycket 2 punkten och ersättning för skada som åsamkats de registrerade är detta frågor som handläggs vid allmän domstol. Datainspektionen översänder materialet i denna utredning till 1:a åklagarekammaren i Göteborg för kännedom och eventuell åtgärd. Materialet översänds även till RTVV för kännedom och eventuell åtgärd.
Övrigt
Det har inom ramen för det aktuella tillsynsärendet framkommit att BC även synes ansvara för annan kreditupplysningsverksamhet som bedrivs på andra webbplatser under liknande omständigheter, exempelvis på webbplatserna www.inkomstupplysning.se och www.upplysning.se. Dessa kreditupplysningstjänster är inte föremål för tillsyn i det aktuella ärendet."

Nättidningen Realtid, har i en artikel den 19 maj en intervju med Jonas Edström, som sitter i styrelsen för Business Check. Han säger där att man skulle ta till sig Datainspektionens beslut, men när jag öppnade Notaras hemsida nu några dagar senare, stod det fortfarande att man lämnar ut kreditupplysningar utan att meddela dem som omfrågas.

Datainspektionen har tidigare sagt att det är svårt att komma åt den här formen av företeelser och missbruk av utgivarbevis och att inget kan göras förrän riksdagen tar tag i problemet. Business Check kan givetvis fortsätta att kringgå den bristfälliga lagstiftningen genom att starta nya liknande företag på nätet.
Har du någon gång drabbats av den här formen av företags upplysningar hör av dig till mig via mailen på Sourze.Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 21 maj 2008 08:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: