sourze.se

Sjuksköterskornas egentliga mål

Denna strejk handlar om ett erkännande av en professionell yrkeskår.

Vad handlar vårdstrejken om egentligen? Är det bara en önskan om att få mer pengar i plånboken? Nej, detta handlar om att kunna påverka sin situation och att det ska vara lönt att utbilda och vidareutbilda sig.

Det är väldigt lätt för den allmänna opinionen att trycka på vårdpersonalens empatiska förmåga som handlar om att ta hand om sjuka människor, och att vi måste "ställa upp" på våra medmänniskor som är i behov av professionell vård.

Om det nu är så att undersköteskorna, som i många fall har högre lön än sjuksköteskorna, är så kompetenta varför ser man då en svårighet i att sjuksköteskorna strejkar, för är det inte så att lönen någonstans ska spegla det ansvar och den kompetens man besitter?

Undersköteskorna har ett fackförbund som strider bra för sina medlemmar. Det ser man inte minst i årets förhandlingar där jag träffat på många som fått lönelyft på mellan 1600 kronor upp till 2000 kronor. Det betyder att min väninna som arbetar inom akutsjukvården och som varit färdig undersköterska i fem år har en lön som ligger nästan 4000 kronor över den jag hade när jag arbetade inom landstinget för 1½ år sedan som sjuksköterska.

När man tar beslutet att läsa till sjuksköterska så är man medveten om det ansvar som åläggs en. Det är undersköteskorna som skickar vidare frågor från patienter och anhöriga till sjuksköterskan och som planerar för den vidare vården av patienten, ofta i samarbete med representanter från andra vårdformer.
Det är undersköterskan som framförallt sköter den primära omvårdnaden om patienten och sedan meddelar vidare till sjuksköterskan som i sin tur gör en bedömning av situationen. Undersköterskan har inte ansvaret att analysera och agera utifrån kompetens förvärvad genom tre års universitetsstudier. Undersköterskan kan heller inte mista sin legitimation eftersom hon inte har någon. Det är sjuksköterskan som delegerar undersköterskan vissa uppgifter och därigenom är ansvarig för att dessa uppgifter utförs korrekt. Om fel uppstår är det sjuksköterskan som blir hängd, inte undersköterskan.

Är det inte självklart att en person med den utbildning, kompetens och ansvar ska ha en högre lön?

Jag tycker inte sjuksköteskorna ska jämföra sina löner med läkarnas utan framförallt med undersköterskornas. I sina förhandlingar har de inte behövt strejka. När sjuksköteskorna kräver en vettig lön att leva på har de inte förmågan att förhandla utan går nu ut i strejk. En strejk som jag undrar kommer att nå sitt mål. I skräckvisionen kommer media att se dem som oansvarliga genom sina åtgärder och därigenom få med sig folkopinionen så att de kommer att tvingas tillbaka till sina jobb för en spottstyver.

Nu är jag inte med i facket och anledningen handlar just om att vårdförbundet är så dåliga på att förhandla för sina medlemmar. Jag kommer ihåg för några år sedan då det inte fanns lika mycket arbeten som idag och de gick med på att sänka sjuksköteskornas löner. Vilket manligt dominerat fackförbund hade gjort det?

Självklart ska sjuksköteskorna ha högre löner. Dels för de som arbetar nu och dels för att det ska bli ett attraktivt arbeta för de som är yngre. En dag blir vi alla äldre och beroende av vård. Är det då inte skönt att veta att de som vårdar mig har en bra utbildning, vet vad de pratar om och kan se till mina behov hela vägen fram och inte bara vårdar utifrån basala behov?


Om författaren

Författare:
Birgitta Stiefler

Om artikeln

Publicerad: 21 apr 2008 09:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: