sourze.se

Sjuksköterskornas egentliga mål

Denna strejk handlar om ett erkännande av en professionell yrkeskår.

Kommentarer