sourze.se

Gamla vindar blåser över Balkan

Det öser just nu in anklagelser gällande Europas nyaste republik, den är för bräcklig, den är kriminell, skapt av terrorister. Samtidigt som en helt annan verklighet speglar sig på marken..

Europas nyaste Republik, Kosova, har inlett sin födelse med erkännanden från Europas mäktigaste stater samt USA, samtidigt som grannen i norr gör sitt yttersta för att förminska de framtidshopp och den optimism som byggts upp bland civilbefolkningen genom att utfärda hot om statliga angrepp samt uppmaningar till våld.

Kosova föddes förvisso under skakade omständigheter och enligt många i en "folkrättslig grå-zon". Många förutspådde väldigt tuffa tider för de etniska serberna i Kosova. Dessa skulle utsättas för oerhörda provokationer och angrepp. Det har nu gått ganska exakt fem dygn sedan Kosova utropades som en självständig stat i hjärtat av Sydöstra Europa och i princip vartenda ett av samtliga pessimistiska farhågor gällande våld mot etniska serber har fallit platt mot marken. Snarare utspelar sig en helt skild realitet på marken. I skrivande stund så kämpar FN-polis mot ca 5,000 serbiska demonstranter i norra Kosova i den delade staden Mitrovica där dessa försöker storma bron som delar stadens albanska och serbiska befolkning. Folkmassan har trängt så långt in att polisen avfyrat tårgas för att hejda dessa. Timmarna innan befann sig massan längre bort, sjungades "slakta albanerna". Man har hissat en gravsten med George Bushs namn samt tänt eld på amerikanska, albanska, tyska och andra nationella symboler.

Norrut i serbiska huvudstaden Belgrad städar tusentals invånare staden efter gårkvällens massdemonstration som ledde till attacker på flertalet ambassader. USA:s ambassad attackerades av en stor folkmassa, man stormade byggnaden, tände eld på ambassaden och därefter den amerikanska ambassadsflaggan varav man ersatte den med den ryska.
Andra ambassader som utsattes för attacker var bl.a. Tysklands, Kroatiens, Sloveniens, Storbritanniens samt Bosniens. Ett hundratal personer fick uppsöka sjukhusvård, tiotals av dessa serbiska poliser, som först efter folkmassans intrång i ambassaderna, ingrep.

I Kosovas norra gräns mot Serbien, har serbiska krigsveteraner de senaste dagarna först attackerat gränsposteringar, tvingat polisen på flykt och därefter tänt eld på gränsposteringarna. Igår försökte de återigen tränga in på kosovanskt territorium genom att tända eld på bildäck samt med stenhagel över Kosovas polis och tjeckiska KFOR-styrkor. Man tvingades till reträtt och valde istället att bege sig hem efter ett misslyckat intrång.

I Kroatien rapporteras det om attentat mot albanska bagerier i staden Pula. Hotbrev har lämnats kvar av serbiska extremister där man uppmanar albanerna att "sänka huvudet".

Vad som kanske chockat europeiska ledare är förmodligen att grunden till samtliga dessa attacker finns i den serbiska regeringen. Serbiens "Kosovominister" Slobodan Samardzic medgav att folkmassornas angrepp på Kosovas gränsposteringar är "i linje med statens plan och inställning". Premiärministern Vojislav Kostunica adresserade 200,000 serber på Belgrads gator med Milosevicliknande citat där man uppmanade till motstånd mot "det juridiska våldet mot Serbien". Kostunica passade på att peta in att serberna "inte är ensamma, Putin står med oss".

Man kan inte låta bli att ifrågasätta den senaste tidens oerhörda kritik mot erkännandet av staten Kosova, denna stat i storlek med Wales eller Skåne har under sina första dagar fått ta emot oerhörda provokationer både från sin granne i norr, Serbien, samt från ryskt håll, där det även pratas om "rätten till att använda våld". Allt detta samtidigt som Kosovas majoritetsbefolkning, albanerna ännu inte setts genomföra särskilt hotfulla provokationer gentemot sina etniskt serbiska landsmän inom Republiken.
Det är därför föga förvånande att realiteten avspeglar historien; ännu en gång har staten Serbien med sin aggressiva ställning gentemot Kosova tagit på sig rollen som den absolut högst destabiliserande faktorn på Balkan. Vem som helst som upplevde Slobodan Milosevics start på karriären som slutade i en cell i Haag känner igen Kostunicas tal och uppmaningar om "enande kring Kosovofrågan".

Jag hoppas innerligen att de etniska albanerna i Kosova ej faller för den provokationspolitik som Belgrad försökt sig på genom att sprida destabiliseringen till närliggande stater som Kosova och Bosnien. Samt att de etniska serber som faktiskt lever i Kosova, inser den nya realiteten och sluter upp bakom övriga minoriteter, bosnjakerna, turkarna, romerna och de övriga som slutit upp bakom den nyfödda republiken och bakom en enad väg mot Europa.

De närmsta veckorna kommer visa huruvida albaner och serber är beredda att ta detta steg. Med den nya konstitutionen har Kosovas regering klart och tydligt sträckt ut handen till den serbiska minorieten. Låt oss hoppas, för hela Balkans skull, att de tar chansen att gå framåt, istället för att se bakåt.


Om författaren

Författare:
Salih Shala

Om artikeln

Publicerad: 22 feb 2008 16:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: