sourze.se

Låt den ryska gasledningen försörja Gotland

Jag föreslår Regeringen att ställa som villkor för den rysk-tyska gasledningens dragning på svenskt område, att ledningen tas i land på Gotland och att kontrollstationen stationeras där med delvis svensk bemanning.

Regeringen har idag ett besvärligt ärende på bordet beträffande en rörledning som ska transportera rysk gas till Tyskland på svensk botten i Östersjön. Självklart ska tillstånd baserats på en miljöprövning och eventuella anpassningskrav. Eftersom denna typ av prövning inte har hindrat att en mängd rörledningar tidigare dragits från Nordsjön till europeiska kontinenten föreställer jag mig att miljöprövningen inte kommer att vara ett skäl till att hindra att en rörledning dras i Östersjön.

Diskussioner har förts om ledningens strategiska betydelse och speciellt då en kontrollstation utanför Fårö på 100 m djup.

Varför ska vi svenskar ännu en gång agera "the dumb Swede" och låta en för Sveriges framtida energiförsörjning viktig möjlighet gå oss förbi.

Jag föreslår därför Regeringen att ställa som villkor för ledningens dragning på svenskt område att ledningen tas i land på Gotland och att kontrollstationen stationeras där med delvis svensk bemanning.

I ett först steg skulle Gotland kunna dra nytta av denna ledning genom att få tillgång till ett rent och miljövänligt bränsle med vilken en stor del av bilparken på Gotland kan drivas i kombination med en utbyggd biogasproduktion. Behovet av olja och bensin som ska fraktas till Gotland minskar då kraftigt. Det är viktigt att minska behovet av olja och bensin vars pris kommer att stiga i framtiden i förhållande till den ökande efterfrågan etc. Gaspriset har en tendens att följa med bensinpriset men det kommer aldrig ikapp.

Med en rörledning tvärs över Gotland kan en stor mängd hus värmas med naturgas och behovet av olja från fastlandet och träpellets från Norrland minskar med tillhörande transportbehov. Elbehovet för uppvärmning kan också reduceras och elen kan i framtiden användas till viktigare saker än att värma hus.

På sikt bör en rörledning dras över till fastlandet för att där ersätta olja och bensin i olika transportsystem och industriella processer, annars missgynnas svensk industri gentemot övriga Europa. Samtidigt bör den nyligen föreslagna ledningen från Norge dras in i Sverige och kopplas ihop med den ryska. Då kan vi undvika att utsättas för en utpressningssituation från någotdera hållet och vi tryggar vår energiförsörjning på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt.

Påståenden att vi vid användning av naturgas släpper ut mer CO2 vilket skadar klimatet är ohållbart därför om vi inte använder gasen gör någon annan det. Var finns bevisen på att utsläpp av CO2 påverkar klimatet? Det är ett önsketänkande hos miljöextremister och klimatforskare som vill ha mer forskningspengar. Sedan 1990 har 50 miljarder USD spenderats på klimatforskning utan att några hållbara bevis framkommit. Hur mycket mer ska slösas bort?


Om författaren

Författare:
Fred Goldberg

Om artikeln

Publicerad: 31 jan 2008 23:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: