sourze.se

Tidiga insatser motverkar brottslighet

"Tidiga och tydliga insatser idag motverkar brottslighet imorgon. Det totala antalet personer mellan 15-17 år som misstänks för brott är på ungefär samma nivå som för tjugo år sedan. Ändå signalerar sjukvården att våldet har ökat och blivit grövre..."

Den 16-årige pojkens kropp bar spår efter trubbigt våld: pannan, kinden, nacken, halsen och huvudet. Alla var märkta av hårda sparkar. Vilken spark som utlöste den blödning i hjärnan som slutligen tog livet av honom går inte att säga.

Natten till lördagen den 6 oktober förklarades han hjärndöd efter att ha misshandlats efter en fest på Kungsholmen. Han skulle ha fyllt 17 två dagar senare. Istället åtalades fem pojkar, alla 16 år, för delaktighet i "Kungsholmsdådet" som det nu kallas i media. Fyra av dessa åtalades för mord, alternativt för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Den femte pojken åtalades för en annan misshandel samt för anstiftan till grov misshandel. Den 17 december avslutades rättegången för de fem 16-åringarna.

Våld av det här slaget är inte längre ovanligt, det är rått, det drabbar unga och vi måste reagera. Det räcker inte att fördöma, skaka på huvudet och tala om att tiderna var bättre förr. Jag ser det som en av våra mest viktiga uppgifter att möjliggöra trygghet och säkerhet i samhället. Moderaterna är partiet som länge har engagerat sig i vikten av god trygghet och säkerhet och nu genomför regeringen också den största satsningen på rättsväsendet någonsin. Nu anställs till exempel 3000 nya poliser och alla skolor ska ha en kontaktperson hos polisen. Inte sällan har unga kriminella tidigt hamnat efter i skolan och om inga unga lämnas bakom så når vi långt. Skolan är viktig för att barn ska känna sig som en del av samhället, därför är det viktigt att vår läsa, skriva, räkna-satsning genomförs.

Men det räcker samtidigt inte. När det gäller unga som utsätts för brott eller själv begår dem så är det hela vuxenvärldens ansvar att reagera. Våld får aldrig vara lösningen. Vi måste bli bättre i det förebyggande arbetet i skolor, frivilliga organisationer och som politiska företrädare liksom rättsväsendet måste reagera tidigt och tydligt, brott ska leda till kännbara konsekvenser.

Just därför har vi utsett en grupp som ska verka inom vår moderata riksdagsgrupp och utveckla moderaternas politik för de unga. Hur ser ungas tillvaro ut? Hur kan villkoren utvecklas och stärkas? I detta arbete har just våld och utsatthet fått eget utrymme.

Gruppen ska synliggöra problematiken med ungdomsbrottslighet och speciellt studera hur socialtjänsten kan bli bättre och ta ett större ansvar. Detta eftersom det är kommunen och social-tjänsten som har det övergripande ansvaret för stöd och insatser för unga. Gruppen ska titta närmare på hur eftervård och uppföljning samt se över påföljdssystemet när det gäller unga som begår brott. Arbetsgruppen ska sedan lämna konkreta förslag på hur skola, socialtjänst, polis och näringsliv kan samverka för en bättre miljö för unga och för att förebygga ungdomsbrottslighet.

En annan aspekt som jag tycker är viktig att lyfta in i diskussionen är teknikutvecklingens påverkan. Internet utvecklas snabbt och är en mycket bra kanal för informationsspridning och kommunikation. Tekniken har gjort det enklare för människor och aktörer att publicera sig, se bara på TV-utbudet eller alla bloggar som vuxit fram. Samtidigt har detta en mörkare sida. Internet kan bli grund för mobbning, kriminella nätverk och förhärliga våld.

I detta ligger också en annan utveckling som är mycket svårare att hantera. Våldssajter, porr, grooming att vuxna söker sexuella kontakter med barn, hot, spelberoende och grov mobbing där folk hängs ut på nätet. Bara för att du sitter hemma om kvällarna så behöver du inte vara skyddad mot övergrepp och det måste vi ta till oss.

Tidiga och tydliga insatser idag motverkar brottslighet imorgon. Det totala antalet personer mellan 15-17 år som misstänks för brott är på ungefär samma nivå som för tjugo år sedan. Ändå signalerar sjukvården att våldet har ökat och blivit grövre och nu ger sig även unga kvinnor in i brottsstatistiken som förut varit killarnas domän. Mörkertalet har vuxit sig större och unga brottsoffer är mer rädda för att anmäla brott och att vittna vid brott.

Rättegången för de fem 16-åringarna avslutades i mitten på december. Åklagaren redogjorde lugnt och systematiskt varför han tyckte att fyra 16-åringar ska dömas för mord och en femte för misshandel. Bevisningen är i dag osäker men hur utgången än blir så har natten till 6 oktober för evigt förändrat livet för de fem killarna. För den sjätte innebar den natten att han aldrig fick fylla 17.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 02 jan 2008 21:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: