sourze.se

ALS är inte alls en dödlig sjukdom

...säger Försäkringskassan.

Är det inte helt fantastiskt vilken kunskap dessa tjänstemän besitter? Människor i Sverige, som har denna dödliga sjukdom, sitter helt i klorna på totalt okunniga byråkrater på Försäkringskassan. Dessa obildade människor avlönas med våra skattepengar. Är du en av som har drabbats av detta vet du exakt vad jag talar om!

En vän till mig har fått uppleva hur imbecillt Försäkringskassan behandlar någon som drabbats. I det här fallet är det en man med diagnosen ALS, en sjukdom som dödar i förtid. Hans fru kämpar som besatt för att få, avlastning med hjälp av, en personlig assistent till maken. Som hennes situation ser ut just nu, och har gjort ett bra tag, är att hon stiger upp, klockan halv fem varje vardagsmorgon, tvättar, klär och matar sin make. Därefter sköter hon sin egen morgontoalett. Maken sitter i rullstol. Frun har ett arbete och maken är med på hennes arbetsplats varje vardag. Till slut blev dessa dagar henne övermäktiga och hon ropade på hjälp. Svaret blev en chock för hela familjen.

"Eftersom er make inte lider av någon dödlig sjukdom, utan kan räkna med att bli återställd, kan vi inte tillgodogöra ert önskemål om att ge er make hjälp med en personlig assistent."

Vad kan du som liten människa göra i det här läget? Skriva på plakat och protestera på 1:a maj? Överklaga beslutet och vänta i ytterligare sex månader till ett år innan du får svar? Är det verkligen konstigt att tusentals människor i Sverige blir sjuka i förtid? Hur många av dem, som idag är förtidspensionärer, har vårdat en anhörig i hemmet? Hur många av våra ålderspensionärer förkortar sina liv genom att slita ihjäl sig för sin make/maka omvårdnad?

Vilka gnuggar händerna i förtjusning över att det sparas pengar inom vård och omsorg? Vilka kan höja sina egna, redan alldeles för höga arvoden, till förmån för sig själva och spara på gamla och sjuka? Gissa en gång!
Vad ska till för att det ska hända något konkret?

Idag fick vi alla reda på att Janne Josefssons uppmärksammade program, fallet Louise, inte renderar för åklagaren att åtala, mot försummelse. Det går inte att bevisa att tjänstemannen visste under vilka förhållanden Louise tvingades leva. Att polisen visste att Louises pappa tillhörde en av de värsta missbrukarna, att polisen hade informerat socialtjänsten om detta, är ingenting som kan bevisas. Varför inte det, undrar du kanske då? Svaret är bedrövligt, människofientligt, men är ett väldans fint "göm dig bakom detta". Svaret är: Sekretess.

Detta superegoistiska och fega ord som hela den samlade socialtjänsten i hela Sverige kan gömma sig bakom, och inte bara kan, utan gör det konstant. Vem kan vi alla drabbade tacka för den tjänsten? Gissa en gång!

Ska bli intressant om det finns någon idag, levande och aktiv politiker, som tänker göra något åt "sekretessen för socialtjänsten" under min livstid?

Uppgifterna nedan är tagna på nätet genom sökning på Google av ordet ALS

Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning

Stiftelsen arbetar för att samla in pengar till forskning om amyotrofisk lateralskleros ALS, samt att sprida information om sjukdomen. Vår verksamhet bygger på gåvor från allmänheten. Stiftelsen har som policy att hålla kostnaderna på en minimal nivå. Som exempel på detta kan nämnas att vi använder oss av volontärer i så stor utsträckning som möjligt. Under våra första två år arbetade alla i verksamheten utan lön.

Läs mer om oss:
ALS är en obotlig neurologisk sjukdom som drabbar drygt 200 personer varje år i Sverige. Sjukdomen har varit känd sedan mitten på 1800-talet men ännu vet inte forskarna vad som orsakar sjukdomen som bara har en utgång: döden.

Wikipedia den fria encyklopedin

"ALS beskrevs första gången 1869 av den franske neurologen Jean-Martin Charcot varför den även kallas Charcots sjukdom. I Nordamerika är sjukdomen även känd som Lou Gehrigs disease efter basebollspelaren Lou Gehrig, som drabbades av ALS.

Sjukdomens namn, a-myo-trofi lateral-skleros, är bildat från nylatin med vad som ursprungligen grekiska ord. Termen a betyder negativ och anger att något saknas; myo betyder muskel och trofi betyder näring det vill säga impulser från nervsystemet. Lateral- betyder sido- ; skleros betyder metallhård; de båda används för att det är de yttre delarna av ryggmärgen eller hjärnstammen som förhårdnas.

Det finns inget botemedel, utan den tillgängliga behandlingen utgörs av bromsmediciner, vars effekt dock skiljer sig mellan olika personer. Även om det finns undantag, avlider hälften av patienterna inom 18 månader och ytterligare 20 procent avlider inom 5 år, efter att diagnosen ställts. Genomsnittsåldern vid ALS-diagnos är 55 år. Internationellt har sjukdomen uppskattats drabba en till två personer på 100 000 invånare, i Sverige drygt 200 personer per år. Dessutom är 2 av 3 patienter män. I omkring 10 procent av fallen finns det en ärftlig komponent, så kallad familjär amyotrofisk lateralskleros. Resterande 90 procent är sporadiska, det vill säga de uppstår spontant."

Dessa uppgifter borde tjänstemän/kvinnor på Försäkringskassan kunnat hitta, lika enkelt, som jag!


Om författaren

Författare:
Ramona Fransson

Om artikeln

Publicerad: 13 dec 2007 21:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: