sourze.se

Saker du inte visste...

...men har rätt att få veta.

Judendomen

Ett av de starkaste fundamenten inom judendomen är berättelsen om hur patriarken Moses ledde sitt folk genom en lång vandring i öknen från Egypten som varade i 40 år. I bibeln får vi veta att Moses före det flydde till staden Midjan efter att ha dödat en egyptisk förman. Där levde han sedan i 40 år tills Gud uppenbarade sig för honom genom en brinnande buske på ett berg.

I babylon berättades långt före historien om Moses att Gud gav Nemo stentavlor med lagar som han kom ner med från ett berg. I hinduisk mytologi beskrivs Manou som en lagstiftare och i Egypten fanns Manes. I gamla syriska skrifter berättas om lagstiftaren Mises, som också blev funnen i en flätad korg drivandes på vattnet när han var liten. Precis som bl.a den briljanta forskaren Acharya S har visat så är de 10 budorden ingenting unikt utan snarare en annan version av Hammurabis lagar som tillkom ca: 2000 år före bibelns budord.

Det finns inga som helst bevis för att Moses någonsin existerat eller att ett judiskt folkslag skulle ha levt där Moses och hans folk påstås ha gjort. Det har gjorts många utgrävningar för att hitta spår efter att de bibliska påståendena skulle vara sanna men precis som arkeologen, professor Zeev Herzog vid Tel-Aviv universitet hävdar så finns det inget som pekar på att berättelsen om Moses skulle ha någon sanningshalt.


Kristendomen

Varje dag avslutar miljoner människor världen runt sina böner med ordet AMEN. Det är ett uttryck som används av såväl judar, muslimer som kristna. De vanligaste översättningarna lyder; sannerligen, trovärdigt och låt det så ske. De kristna tror att det kommer sig av att Gud förkunnade för Moses att "allt folket skall säga: Amen."

Men varifrån har ordet sitt egentliga ursprung?

De tidigaste spåren av Amen finner man i skrifter från den 5:e egyptiska dynastin som existerade redan 2500 år f.Kr. Amen var en egyptisk Gud även känd som Amon och Amun, vilken dyrkades i över 1000 år. Centrum för denna dyrkan var Thebe. Amen brukar även betecknas som Amen-Ra eller Amen-solen. Historikern Herodotos skrev om hur de gamla grekerna associerade sin gud Zeus med Amen-Ra. Somliga menar att vi även kan få en ledtråd till bibelns koppling till egyptisk religion och soldyrkan genom ordet testament; test-AMEN-t.

Korset, den allra vanligaste kristna symbolen, är i själva verket flera tusen år äldre än kristendomen. Det härstammar från s.k hedniska religioner och symboliser ett kosmiskt livsträd vilket knyter samman himmel och jord. Den horisontella armen reperesenterar jordelivet och den lodräta den andliga dimensionen. Man placerade ofta en cirkel mitt i eller runt korset och den representerade solen och evigheten. Tillsammans symboliserade cirkeln och de fyra delarna inom den jorden och de fyra årstiderna. Denna symbol använde man inom naturmagi för lycka och beskydd långt innan de kristna kopierade den.

De flesta människor har förmodligen ingen aning om varifrån ordet KYRKA egentligen härstammar. Många tror att dess äldsta ursprung är ordet ecclesia, en latinsk term som härrör från den grekiska roten ekklesia, som kan jämställas med hebreiskans qahal vilket betyder församling eller åkallande av församling. Somliga tror att ekklesia i sin tur är besläktat med det grekiska ordet kyriakon vilket är en missuppfattning.

Bibeln säger tydligt och klart, att: "Den Högste bor icke i hus, som är gjorda med händer Apg. 7:48, 59. När Jesus säger att: "På dig Petrus ska jag bygga min församling" översatte de engelska översättarna ursprungsordet ekklesia församling med ordet "church" kyrka vilket har sitt ursprung i det gamla engelska ordet chirche, vilket i sin tur kommer av det ännu äldre cirice som i sin tur härstammar från circe, namnet på en grekisk gudinna känd som KIRKE.

Kirke var dotter till solguden Helios och i Homeros Odyssén berättas om hur hon lurar in människor i sitt hem, förvandlar dem till svin och äter dem.


Islam

Inom islam, en religion som i så hög grad domineras av män, använder man halvmånens form över sina moskéer och man kan även se den tillsammans med en stjärna i vissa muslimska länders flaggor. Halvmånesymbolen är mycket äldre än vad islam är. I Kartago var halvmånen en symbol för gudinnan Tanit och i den grekiska världen för gudinnan Diana. Bysantium, som senare blev Konstantinopel och Istanbul, var en grekisk stad som antog halvmånen som symbol ca: 1000 år innan Muhammeds födelse.

I Arabien berättades långt före Muhammeds tid om en gudinna som var solguden och en manlig gud som var månguden. Det sägs att de gifte sig och fick tre barn som kallades "Allahs döttrar", Allat, Al Oza och Manat. Allah, hans döttrar och solguden var kända som de höga gudarna. Allah, Allat, Al Oza och Akhbar var några av de hedniska gudarna. Stjärnan, som brukar pryda muslimska länders flaggor tillsammans med halvmånen, leder enligt vissa forskare sitt ursprung till den babyloniska gudinnan Innana, mera känd som Ishtar. Hon finns beskriven i de äldsta skrifter som hittats. Inom konsten har hon ofta beskrivits som bevingad eller som en stjärna.

Muhammed, muslimernas helige profet, förlovade sig vid 50 års ålder med den 6-årige Aisha och gifte sig med henne när hon var 9 år. Muhammeds adoptivson Zaid Ibn Harith var gift med en kvinna vid namn Zainab som Muhammed fattade tycke för. Så sonen skilde sig från Zainab så att Muhammed skulle kunna gifta sig med henne istället. Det sammanlagda antalet fruar som Muhammed hade var minst 12 stycken, enligt vissa källor så många som 15.

Buddhismen

Buddha påstås ha levt 500 f.Kr och idag 2500 år senare har buddhismen någonstans runt 500 miljoner anhängare. Till buddhismens hörnpelare hör bl.a de s.k "4 ädla sanningarna." I den första av dessa får vi veta att anledningen till människans lidande är att vi vill njuta. I den andra förklaras att livsbegäret med allt vad därtill hör, är lidandets orsak.

Enligt de förkristna skrifterna Tipitakan pali eller Tripitakan sanskrit berättas att Buddha var son till rajah Suddhodana, kung av ätten Sakya. Hans moder var Maya och under 20 år hade hon inte lyckats bli med barn. Det berättas om att hon i en dröm fördes till Himalaya där hon såg en vit elefant som trumpetande gick in i ett guldslott. Samtidigt som Maya drömde detta steg den blivande Buddha ner ifrån himlen och fick liv i hennes sköte. Buddha skulle alltså vara ett resultat av jungfrufödsel.

Buddha lämnade fru och barn för att istället ägna sig åt självspäkning. Kvinnor ansågs under Buddhas tid vara föga mer värda än boskap och hade inga rättigheter. Han tillät efter långt motstånd till slut kvinnor att bli nunnor, men först efter enträgna böner från sin lärjunge Ananda.

När hans favoritlärjunge frågade honom varför han var så skeptisk till att kvinnor skulle ha inflytande i trosfrågor svarade Buddha:

"Elak, Ananda, är kvinnan, svartsjuk, Ananda, är kvinnan, missunnsam, Ananda, är kvinnan, enfaldig, Ananda, är kvinnan".

Vägen till Nirvana är självtuktelse. Något som blir uppenbart när man ser att det för munkar är förbjudet att äta efter 12 på dagen, förbjudet att ha sex, förbjudet att delta i sång, musik och dans och förbjudet att ligga i sköna sängar.


Hinduismen

Efter kristendomen och islam är hinduismen den tredje största religionen i världen med ca: 800 miljoner anhängare. Hinduismen har sitt säte i Indien vars brutala kastsystem är välkänt och precis som i alla andra stora religioner har kvinnan vanligtvis en mycket lägre ställning än mannen. Kastväsendet påstås ha uppstått för ca: 2500 år sedan när indoeuropeiska erövrare intog landet men i Rig-Veda, de allra äldsta skrifterna kan man finna beskrivningar på hur människor delas in i olika klasser.

Enligt hinduisk mytologi är hinduismen flera miljoner år gammal. De flesta forskare anser dock att hinduismen är runt 5000 år gammal. Den tyske filologen och forskaren Max Muller som ägnade många år att studera gamla sanskritskrifter uppskattade emellertid att religionen ledde sitt ursprung till ca: 6-7000 år f.Kr. Utgrävningar av staden Harappa på senare år tyder på att Muller kan ha rätt.

Landet sägs ha fått sitt namn av perserna som när de invandrade dit kallade floden Sindhu för Hindhu varpå namnet blev Hindustan och innevånarna kallades hinduer. Mindre känt är att enligt vissa gamla källor leder namnet sitt ursprung från orden Himalaya och Bindu Sarovara sjön, Hi, från Himalaya och ndu, från Bindu. Indien är beläget mellan dessa båda platser.

Det finns en föreställning bland många hinduer att hinduismen egentligen inte är en religion men skrifterna är mycket tydliga att påpeka vad som krävs av en rättrogen hindu. De säger att man ska leva sitt liv i enlighet med sin dharma de religiösa, och rituella, plikterna och enligt skrifterna. Individen måste vörda och respektera veda-skrifterna veda betyde kunskap eller vetande som är ett direkt manifest från Gud.

Krishna är en av de mest dyrkade figurerna bland hinduer. och många tror att han bara hade en fru, Radha, men enligt en av de äldsta skrifterna om honom så gjorde han barn med 16.000 kvinnor och förintade sin egen familj. Ojämlikheten mellan könen har genom historien varit stor inom hinduismen. Barnäktenskap har varit vanliga och kvinnor har inte kunnat skilja sig eller gifta om sig. De har till och med ofta bränts tillsammans med sina döda män.

Ordet religion anses komma av latinets re, åter och ligâre, binda. Somliga säger att det syftar på att vi åter ska förenas med Gud. Men om man tittar på religionernas historia och vad de gjort med människor kan man ju fråga sig hur relevant den tolkningen kan anses vara.

Eller kan det kanske vara så, att den enda sanna religionen bara står att finna i ett gott hjärta och att dess namn är kärleken?


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 21 nov 2007 18:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: