sourze.se

Nu har jag slutat köpa vatten på flaska

"Så snabbt det har gått. Från att ha varit uträknade i miljöfrågan talar allt fler om Moderaterna som Sveriges nya miljöparti."

Det är de små handlingarna som gör det. Plötsligt står jag en kväll framför hyllan med kolsyrat vattnet i min mataffär och känner mig obekväm. Efter all miljödebatt kring den kolsyrade bubblan - och insikten om vikten att ta ansvar i alla delar - är det inte längre självklart att köpa vatten på flaska. Där jag står i butiken kommer jag att tänka på Christer Fuglesang av alla människor. Han har berättat att när han låg i omloppsbanan över jorden var det bara en enda påverkan som han kunde se av mänsklig hand, och det var de stora miljöutsläpp som ligger över Kina. Det blev till slut kranvatten för mig den kvällen och nu har vi hemma en maskin som kolsyrar kranvattnet.

Miljön bär vi alla ansvar för samtidigt som det är nödvändigt att ansvar tas gemensamt och globalt genom överenskommelser. Det kräver en miljöpolitik som vilar på marknadsekonomisk grund, internationellt samarbete och personligt ansvar. Det kräver en politik som ser förbi tagelskjortorna och vidare mot möjligheterna. Och se på utvecklingen, så snabbt det har gått. Från att ha varit uträknade i miljöfrågan talar allt fler om moderaterna som Sveriges nya miljöparti.

Förra veckan deltog jag på Nordiska rådets 59:e möte i Oslo. Årets session handlade mycket om miljö, klimat och globalisering vilket ligger väl i linje med våra planer i regeringens för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008.

Sverige ska då vara en viktig föregångare som visar att vi kan förena ekonomisk tillväxt med sjunkande utsläpp. Huvudfokus kommer då att bestå av fyra K; Klimat, Konkurrens, Kreativitet och Koordinering. Det betyder att ambitionen ska höjas ännu mer i vår klimatpolitik.

Redan nu har vi kommit en bra bit på vägen i vår politik. Höstbudgeten innehöll många förslag som förhoppningsvis ytterligare ska minska utsläppen. Vi genomför ett särskilt klimatskattepaket, där vi bland annat går vidare med att höja vår svenska koldioxidskatt - en skatt som många länder säger inte går att införa, eller som man möjligen undviker att använda.

Lägg sedan till den särskilda klimatmiljarden som stödjer satsningar på energieffektivisering och klimatforskning, vår miljöarbetsgrupp, kommissionen för hållbar utveckling, och det kommande årets klimatproposition så har vi idag en miljöpolitik med handlingskraft.

Norden har nu en viktig uppgift i att samla sig inför det som ska följa i den internationella miljön. De nordiska ländernas röst måste höras mer vilket kan göras både genom Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och genom den särskilda globaliseringskonferens vi planerar att ha i Sverige i april nästa år. Sedan, 2009 tar vi i Sverige över ordförandeskapet i EU och vår ambition är att detta ska präglas av miljö- och klimatfrågorna.

Det är gemensamt de stora miljöproblemen måste mötas. Samtidigt finns det mycket att göra i det egna livet. De små vardagliga handlingarna kan göra skillnad liksom de små exemplen. Fuglesangs rymdfärd är talande för vår tids problem.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 06 nov 2007 14:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: