sourze.se

Skråväsendet vs konsumenterna!

Mer än 60 av Sveriges nuvarande befolknings livstidsinkomst är beroende av de bidrags- och försäkringsskatter som de 20 som har de högsta inkomsterna i snitt betalar i "extra" livstidsskatt.

Dagens svensk producerar tjugo gånger så mycket varor och tjänster som under det tidiga 1800-talet. Och ändå så är mer än 60 av Sveriges nuvarande befolknings livstidsinkomst beroende av de bidrags- och försäkringsskatter som de 20 som har de högsta inkomsterna betalar i "extra" livstidsskatt ungefär hela kommunalskatten. De 10 rikaste svenskarna som har lämnat Sverige - på grund av den ekonomiska politiken - hade förmögenheter på tillsammans 550 miljarder kronor.

Bortsett från den egna bostaden så har åtta av tio svenskar inget eget sparkapital! Hälften av alla svenskar lever ur hand i mun, och är helt beroende av en löpande inkomst. Fyra av tio hushåll sa att de av ekonomiska skäl hade dragit ner på konsumtionen under det slutet av 2006. Flertalet är främmande för idén om att kunna skaffa sig en buffert för oförutsedda händelser. Varannan svensk har därmed blivit en proletär i ordets ursprungliga betydelse - kanske en radhusproletär - men utan egna produktionsmedel och utan eget sparande.

Att sakna ekonomiska marginaler och ekonomisk buffert är i Sverige inte bara ett problem för låginkomsttagare. Höginkomsttagare bor ofta i storstadsområden, och de högre bostadskostnaderna där leder till att höginkomsttagarnas situation inte påtagligt avviker från låginkomsttagarnas. Familjer med höga inkomster har alltså nästan inga ekonomiska marginaler om någonting skulle inträffa. Förklaringen är oftast att bostadskostnaderna i snitt är högre i kommuner med höga medianinkomster. Bostadskostnaderna är alltså avsevärt högre trots att familjerna bor i likadana hus!!!

Under den svenska bankkrisen 1987 - 1993 offrades företagen för att rädda bankerna! Det innebar enligt Dick Kling den största ekonomiska katastrofen i Sveriges historia. Realkapital föröddes och företagen underleverantörerna? offrades eller lämnade Sverige.

Det återuppväckta "skråväsendet" utgörs bl.a. av de ombudskapitalister som förvaltar kapitalet för de statliga pensionerna och avtalspensionernas placeringar. De förvaltar och placerar också vårt privata fondsparande, fackens strejkkassor, näringslivets konfliktfonder och kommunernas och landstingens bolag och andra tillgångar.

Dessutom utgörs det nya "skråväsendet" av att arbetskostnaderna belastas med höga skatter och arbetsgivaravgifter - och som "grädde på moset" så belastas konsumenterna och slutanvändarna med höga momsutgifter.

Dem som "skråväsendet" via aktiefonder, arbetsskatter och annat "skor sig på", är medborgarna, konsumenterna och alla de offentliga och privata tjänsteföretag m.fl. som är beroende av de oerhört högt arbetskostnadsbeskattade infrastrukturella och sociotekniska systemen, realkapitalet och kapitalvarorna.

Hur skall någonsin en engagerande, kreativ, aktiverande och avkopplande upplevelse- och friskvårdsverksamhet kunna ta över och anställa alla dem som snarast bör friställas när mer och mer återanvänds, återvinns, reproduceras och recirkuleras i kretslopp. Samtidigt som allt detta inklusive tillverkningen, transporterna och distributionen successivt och mer och mer bör datoriseras, mekaniseras och automatiseras, för att konsumtions- och användningskostnaderna inom några decennier skall kunna bli i det närmaste försumbara. Och hyrespooler för allahanda olika utrustningar som används ganska sällan, förhoppningsvis konkurrerar ut köpandet och ägandet av kapitalvaror.

En förutsättning är rimligen att de nuvarande infrastrukturella och sociotekniska systemen ersätts helt och hållet med mer automativa och kvalitetssäkrade system. Samt att skatten på arbete och konsumtion successivt tas bort helt och hållet. Det är ju både löjligt och oförskämt, att beskatta, arbetsgivaravgifts- och momsbelägga just sådant som medborgarna och alla människor med nödvändighet behöver för sin överlevnad och sitt fysiska välbefinnande.

Länk: st.nu
Länk: danne-nordling.blogspot.com


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 04 nov 2007 09:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: