sourze.se

Alliansens bud saknas

Socialdemkraterna bjuder 2,000 kronor per år och Vänsterpartiet 1,000 kr i månaden till pensionärerna. Kom igen Alliansen.

Hög tid att återbetala konfiskeringen av pensionerna på 90-talet.

Vi som inträdde i det nya ATP pensionssystemet som startade 1960 trodde att de pensionsavgifter som våra arbetsgivare betalade till staten för vår räkning skulle ge oss en rejäl pension. Efter trettio års arbete skulle full pension utgå med en summa som värdesäkrats genom ett speciellt basbelopp som skulle följa den allmänna prisutvecklingen. Pensionen var inarbetad lön och vi hade fått lagfäst rätt till en oantastbar pension. De som tvekade fick klara besked om att pengarna skulle finns till hands den dag så vi gick i pension och helt anpassade till det penningvärde som då gällde. Den främsta garanten var de pensionsfonder som byggdes upp. Fonderna var pensionärernas lagfästa egendom och skyddade för alla slags intrång.

Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen på LO- sidan slog sig för bröstet och talade om tidernas största sociala reform. Pensionärerna var nöjda och fortsatte att rösta på socialdemokraterna i kommande val.

Men det dröjde inte särskilt länge innan man började tubba på regeln att pensionerna skulle följa prisutvecklingen. Att den utlovade värdesäkringen via basbeloppet var en integrerad del bortsåg man från och började ogenerat att överföra medel från pensionsfonderna till statskassan att användas för andra utgifter än pensioner. Det resulterade i att pensionerna inte blev rätt uppräknade . Av och till tvingades man dock kompensera den för låga uppräkningen och i slutet på 80-talet var man överens om att basbeloppet skulle återföras till sitt rätta belopp och därefter följa prisutvecklingen.

Pensionärsväljarna fortsatte att rösta i god tro att de upplevde den stora sociala reform som utlovats.
Men så kom det beryktade nedskärningsdecenniet 90- talet och det var inte längre fråga om att ATP skulle följa KPI utvecklingen. Nu började de omtalade manipulationerna som har betydelse för pensionerna än i dag. Pensionerna beräknades på det minskade basbeloppet 1993 – 1998 och räknades upp fom 1999 men inte till det fulla basbeloppet. ATP pensionerna återställdes därför aldrig till fullt belopp enligt den utlovade värdesäkringen. Någon retroaktiv återbetalning för hela tiden med sänkt basbelopp blev det senare aldrig tal om. De 250 miljarder kronor som man tagit ur pensionsfonderna och som användes för andra statsutgifter återbetalades heller aldrig. Tom i det nya pensionssystemet har man varslat om att det kan bli tal om att ta ännu mer pengar ur fonderna och detta trots att man sagt att detta pensionssystem bygger på säkrare grunder än ATP systemet.

Den nya Alliansregeringen borde se till att ATP pensionerna återställdes till sitt fulla värde och att den minskning som skedde under hela 90 talet återbetalas retroaktivt. Inget talar för att de tänker i dessa banor. Tvärtom betalar pensionärer högre skatt än löntagarna vid samma inkomst.

Tre år står Alliansen till buds att säkra sitt återval. Som sagt nu väntar vi på ert bud!


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 06 okt 2007 17:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: