sourze.se

Vad innebär lagen om pojkomskärelse?

"När vi nu vet att inga fördelar alls, ej heller hygieniska, föreligger, bör man kunna lämna denna stenålderstradition."

Vad innebär lagen om pojkomskärelse?

Det innebär att vissa barn skall utsättas för en plågsam särbehandling i sjukvården. Läkarens förhållande till sin patient borde inte påverkas av livsåskådning, ras, religion, nationalitet och politiska åsikter. Man tillåter att sjukvårdspersonal bryter mot läkaretiska regler genom att utföra ett medicinskt helt omotiverat ingrepp på ett försvarslöst barn.

Ingenstädes finner man en diskussion om omskärelse i relation till art. 19 och 24, i Barnkonventionen. Men barnen skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadligt för barns hälsa.

Barnkonventionen är något nytt i debatten angående medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp på minderårigas könsorgan. Äntligen ser man nu barnet som en självständig individ, som själv skall få vara med att bestämma när det gäller viktiga beslut. Inget barn vill utsättas för smärta och obehag och inte ens föräldrar borde ha rätt till att fatta beslut om en onödig och blodig amputation som förändrar ett barns könsorgan för livet.

Skadan innebär att barn berövas förhud. Man har ändrat den ändamålsenliga skapelsen. Kanske kan det tänkas att unga män i en framtid kan komma med ersättningsanspråk, precis som de som i barnåren blev steriliserade inom svensk sjukvård på 30-60-talet.

Alla kirurgiska ingrepp kan medföra komplikationer, inga är helt riskfria. Vid omskärelse utförd i vårt land för några år sedan avled en 3-årig pojke i sviterna efter ingreppet utfört av en läkare med svensk legitimation. Barn har tidigare fått grav utvecklingsstörning efter ingreppet utfört under narkos på sjukhus, minst 5 pojkar har fått bestående skador på glans penis då de opererats av läkare inom svensk sjukvård från 1996 och framåt. I modern sjukvård räknar man med komplikationer på 2 till 10 mest infektioner, blödningar mm men också allvarliga
skador som på urinröret och t o m enstaka återkommande dödsfall. Alla dessa komplikationer är oursäktliga i frånvaro av medicinsk indikation.
Det är ett stort mörkertal beträffande ungefär 2/3 av de troligen omkring 3000 barn som årligen omskärs i Sverige och vi vet således inte om frekvensen av komplikationer av mindre dramatiskt art bland dessa.

Under senare år har ett 10-tal anmälningar till HSAN Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd ingivits, vanligen av föräldrar, för att ingreppet gjordes utan bedövning och därmed har varit mycket smärtsamt, ohygieniskt utfört. Ingrepp har medfört infektioner, tagit orimligt lång tid i ett par fall mer än en timme, utförts på ett autistiskt 8-årigt barn eller genomförts mot den ena förälderns uttryckliga vilja. Det är inte by barberare som gjorde dessa ingrepp utan vanligen läkare, ofta med muslimsk eller judiska bakgrund.

I skenet av detta är det mycket anmärkningsvärt att myndigheter inte kan förmå sig att sätt analysera omskärelse frågan i relation till Barnkonventionen. Glöm ej att Sverige har ratificerat barnkonventionen sedan början av 1990- talet.

När vi nu vet att inga fördelar alls, ej heller hygieniska, föreligger, bör man kunna lämna denna stenålderstradition. Inga hänvisningar till ålder finns och därför inga hinder att skjuta upp omskärelsen till vuxen ålder. Sverige var först att avskaffa barnagan trots att det står i bibeln att man bör aga sina barn. Låt Sverige också bli först med att avskaffa rituell omskärelse på minderåriga pojkar. Omskärelse må endast göras på begäran av myndig, upplyst man å egna vägar. När det gäller olika kulturer och särintressen kan man kompromissa. Rituell omskärelse skall inte förbjudas, men måste uppskjutas till eget moget avgörande. Barnet måste få bestämma själv och inte gruppen och stenålders tradition över individen. Detta är helt i linje med Barnkonventionens andemening och det strider inte alls mot religionsfriheten. Gud, i fall hon/han finns, har inget med pojkars penis att göra. Detta är verkligheten bakom lagen om pojkomskärelse i Sverige.

E-mail: e_moloudiyahoo.se
Styrelseledamot i Humanisterna i Göteborg
Kontaktperson i
Vita Nejlikor Förening VNF
www.moloudi.se
Box 10037, 400,70 Göteborg
Tel: 0706524103/ 0704920349


Om författaren

Författare:
Esmail Moloudi

Om artikeln

Publicerad: 23 sep 2007 22:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: