sourze.se

Rättsväsendet inte för kvinnor

Grov misshandel, våldtäkt och övergrepp. Vittnesmålen från de forna foster-och barnhemsbarnen var värre än Göran Johansson anat. "Ett fruktansvärt lidande och ingen trodde dem". Förrän nu.

Föreningen, Samhällets Styvbarn, har som uppgift att ge upprättelse åt dem som utsatts för förnedring och behandlats kränkande av den svenska socialvården. Vi tar till vara de personers intresse vars fall idag är juridiskt preskriberade. Men, vi vänder oss också mot de kränkande handlingar som sker idag ifrån samhällets sida.

En sådan kränkande handling är, att rättsväsendet kräver att kvinnor som utsätts för våldtäkt skall bevisa att de behandlats kränkande och utsatts för sexuellt övergrepp. Medan förövarna, de misstänkta männens handlingar försvaras med argument som att kvinnorna har många sexuella kontakter, är som lättfotade, utmanande klädda samt villiga att betala med sex för en drink. Kvinnor med låg självskattning och bristande självtillit har alltid varit självklara offer för utsatthet och kränkningar av olika slag. Samhällets Styvdöttrar utsattes också för kräkningar - sexuella övergrepp - inte bara på institutionerna utan också av sin omgivning.

Det var vanligt att flickor "tvingades" in i sexuella situationer för att de skulle bli accepterade. Våldtäkt var ett sätt att få vara med. Tyvärr talade ingen om för dem att det var fel - så de trodde att med våld förgripa sig på dem var riktigt. De var inte så mycket mer värda. Men det är här några år sedan och vi är många systrar med den här minnesbilden. I vår enfald trodde vi att rättssynen hade ändrats och att lagen idag skulle företräda de utsatta kvinnorna.

Men så är inte fallet. Överklassen på Stureplan har full rätt att med våld tilltvinga sig sex med tjejer. Tjejerna är ju ofta från underklass med så dålig självkänsla att lite uppmärksamhet och våldtäkt, som tack för gratis drinkar, förgyller deras vardag eller? Det var väl ungefär så som samhällets styvdöttrar också skulle tycka.

Under senare år har lagen om våldtäkt skärpts för att offren skulle få en starkare ställning. Och när våldtäktslagen ändrades 2005 var tanken var att det skulle bli en vidare bedömning av begreppet "hjälplöst tillstånd".
Det innebär att kvinnor som av olika anledningar inte gör motstånd mot en våldtäkt ändå skall kunna ha lagen på sin sida.

Enligt de senaste siffrorna leder fyra av fem polisanmälda våldtäkter inte till åtal och av de återstående fallen är det enbart någon procent som leder till fällande dom - detta trots att anmälningarna om våldtäkt fortsätter att öka stadigt.

Samhällets Styvdöttrar skulle aldrig ha kommit på tanken att anmäla för våldtäkt, eftersom ingen skulle ha trott dem eller också ha sagt att det var deras eget fel. Det verkar, som vanligt, som att det är flickor från underklassen som drabbas hårdast, medan de dömande inom rättsväsendet kommer från den övre samhällsklassen. Kanske är det detta som spelar in i besluten från rättsväsendet. Så egentligen har inte mycket hänt sedan vi, Samhällets Styvdöttrar, var barn.


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 02 sep 2007 21:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: