sourze.se

Alliansen - Socialdemokraternas lillla städgumma

Nu städas det ordentligt i socialförsäkringssystemet. Sjuka blir friska med hjälp av nya riktliner och ord trolleri, sjuktal är numera hälsotal och tvångsarbete är jobbgaranti.

Hissnande verbal akrobatik skapar förvirring, kreativiteten flödar på Timbro och andra smedjor. Alliansens ihärdiga budskap om frihet genom arbete, kan stundtals skapa obehagliga associationer. Alliansregeringen önskar bryta utanförskapet skapa en arbetsmarknad för alla. Vem kan ha något att invända mot det budskapet? I den bästa av världar finns det en plats för alla men i Alliansens värld är den platsen liten och mycket obekväm för de som skall befrias från socialförsäkringens tyngande ok.

Pressmeddelande 16 april 2007, Arbetsmarknadsdepartementet:

"Den tredje och sista fasen innebär att alla deltagare, som efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin, inte funnit något arbete anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning motsvarande hela deltagarens arbetsutbud."

I samma pressmeddelande förkunnas också: "Den generella rätten att begränsa arbetssökandet till det egna yrkesområdet och närområdet under de första 100 dagarna tas bort."

I klartext, du skall utföra de arbetsuppgifter som du tilldelas på anvisad plats. Din medborgerliga frihet består i att du kan vägra om du klarar dig utan lön eller bidrag. Var du har dina rötter, barn, familj, nära och kära är ointressant. I praktiken innebär detta att en övertygad vegan kan hänvisas arbete på ett slakteri och den mörkrädde tvingas arbeta som nattvakt.

Förändringarna i sjukförsäkringen öppnar också för nya och spännande lösningar. I Alliansens idyll får vi alla plats, varför skulle det vara ett hinder att dagispersonalen har rullator eller försäkringsläkaren och sjukassan kanske bedömer att det vore lämpligare att ta personens arbetsutbud i anspråk för reklamutdelning, för transporten av diverse reklamblad fungerar en rullator säkert utmärkt. Välkommen skall du vara i den nya gemenskapen! Yrkeskunskaper och yrkesidentitet, tråkiga begränsningar för den fria arbetsmarknaden, vårt nya fria samhälle. Gör du kanske mest nytta genom att underlätta vardagen för högre tjänstemän och politiker. Genom ett tydligt och genomarbetat system kommer också den enskilde att kunna överblicka sin sjukdomsutveckling med hjälp av Socialstyrelsens listor:
• Måttlig depression kan sätta ned arbetsförmågan helt eller delvis iupp till 3 månader
• Vid allvarlig depression kan patienten under lång tid, i upp till 6 månader, vara oförmögen att arbeta.
• Blindtarmsinflammation. Vid arbete som inte medför fysisk ansträngning är vägledande rekommendation ingen sjukskrivning.
• Ryggbesvär Det finns inga medicinska belägg för att tungt arbete vid ryggsmärtor förlänger läkningen eller innebär risker för fortsatta besvär eller komplikationer.
Socialstyrelsens, sjukskrivningsriktlinjer.

Genom kollektiva lösningar på individuella sjukdomar ökar förutsägbarheten och individen belastas inte med funderingar runt sitt mående utan kan förutse sin sjukdomsutveckling. Det måste glädja undersköterskor och andra med tunga arbeten att de trots ryggbesvär kan fortsätta arbeta utan risk att symtomen förvärras. Deprimerade vet hur länge deras sjukdom kommer att vara.
Det som kan vara lite svårt att förstå är rekommendationerna för personer med blindtarmsinflammation, skall de operera sig på lunchrasten?

Alliansen har ett uttalat mål att stärka rättsäkerheten.
Försäkringskassan och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att utforma och komma med förslag till en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Detta anser man sig göra med förslag som: "Under sjuklöneperioden är det arbetsgivaren som beslutar om rätt till sjuklön. Efter två veckor är det sjukförsäkringens villkor som ska vara uppfyllda för att sjukpenning ska kunna utbetalas och det är Försäkringskassan som beslutar." Vems regler som skall gälla när arbetsgivaren beslutar om rätten till sjuklön nämns inte. Ett förslag med hänvisning till budgetpropositionen är att arbetsgivarnas ansvar för rehabiliteringsutredningar ska upphöra, vilket säkert kommer ge kännbara konsekvenser för de sjuknärvarande.

Rättsäkerhet innebär för de allra flesta rätten till lika bedömning i domstol men till det målet är det långt. I Kammarrätten beviljas knappa 10 av privatpersoner prövningstillstånd. Försäkringskassan däremot beviljas prövning i nästan 70 av sina ärenden. GP 070810 Nu föreslås också prövningstillstånd för mål i Arbetsdomstolen.

Socialdemokraterna fattade beslut om en halvering av sjuktalen - 03 förslaget fick stark kritik både från TCO och LO. LO anser att förslagen mot ohälsa i arbetslivet har fel fokus och att åtgärderna borde ha riktats in på att förbättra arbetsmiljön och på så sätt förebygga sjukskrivningar, enligt LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist.

Detta och andra förslag till förändringar/försämringar i socialförsäkringssystemet har funnits hos den socialdemokratiska regeringen under regeringsperioden. Försämringar i välfärdsystemen är politiskt känsliga för socialdemokratin och 4 år i opposition kan det säkert vara värt. Man behöver inte vara klärvoajant för att förutspå att vid ett regeringsskifte 2010 kommer socialdemokratin att beklaga alliansregeringens alla försämringar men i nuvarande budgetläge finns tyvärr inget utrymme för förbättringar.

Alliansen har skött "skitjobbet" åt socialdemokraterna men utan pigavdrag.


Om författaren

Författare:
REJ

Om artikeln

Publicerad: 12 aug 2007 20:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: