sourze.se

Skendebatt om asylinvandring gynnar sd

Moderaterna har lagt ett förslag som minskar asylinvandringen. Sannolikt kommer det att angripas av vänsterblocket. En skendebbat skapas, något som gynnar sd.

I slutet av juni lade den borgerliga regeringen fram ett förslag om att värva välutbildad arbetskraft från fattiga länder utanför EU. Detta är i linje med nyliberalismen som inte tar hänsyn till varje lands bästa. I den nyliberala världen, i den nya världsordningen, har nationerna avskaffats, demokratin fått vika sig för den s k marknaden och människan reducerats till en konsument och producent utan religiösa, kulturella, etniska eller historiska rötter, dvs en rot- och identitetslös människa. När man lockar hit utbildade läkare från t ex afrikanska länder så utarmar man samtidigt dessa länder på kompetens som egentligen behövs där. På så sätt hamnar dessa länder än mer på efterkälken.

Samtidigt med detta förslag kom regeringen med något för svensk politik helt nytt. Man sade att asylsökande som fått uppehållstillstånd och vill ha hit sina släktingar/anhöriga måste ordna bostad och försörja dessa anhöriga. Detta är ett effektivt sätt att skära ned den kostsamma anhöriginvandringen, som under det senaste decenniet svarat för större delen av den totala invandringen.

Att detta förslag har kopierats från Dansk folkeparti, som vanligtvis kallas främlingsfientligt av svenska politiker och medier, verkar ha gått den svenska nyhetsförmedlingen förbi. Kanske klarade regeringen sig undan den "beskyllningen" pga att man samtidigt alltså lade förslag om att öppna för i princip fri arbetskraftsinvandring. Här kan man notera att hårt arbetande och individualistiska människor och entreprenörer vanligtvis gillar högeråsikter såsom en flexibel och rörlig arbetsmarkand, ökade löneklyftor och liknande. Moderaternas förslag kan alltså vila på taktiska grunder, dvs ha att göra med framtida röstfiskande.

Under mandatperioden kommer troligtvis förslaget om fri arbetskraftsinvandring att angripas av vänsterblocket, s, v och mp, med argument om att konkurrensen på arbetsmarknaden ökar, vilket leder till lönedumpning. Ett ytterligare argument är alltså att u-länder utarmas på sin kompetens och därmed hamnar än mer på efterkälken, när i-länder lockar hit denna kompetens med högre löner.

För att slippa anklagelser för främlingsfientlighet måste vänsterkoalitionen fortsätta att vara för den höga anhöriginvandringen. Detta är förvisso solidariskt med anhöriginvandrarna, men till skillnad från de två nyssnämnda argumenten är den inte solidarisk både med u-länderna och svenskarna.

Vad gäller u-länderna finns det nämligen inget som säger att inte angöriginvandrarna därifrån är välutbildade. Därmed förlorar - återigen - dessa länder kompetens som skulle behövas där. Beträffande Sverige så kommer ju även anhöriginvandringen att leda till ökad konkurrens och lönedumpning eftersom det ju blir mer folk som konkurrerar om jobben. Ja, såvida det inte är tänkt att de anhöriga för alltid ska försörjas av svenska skattemedel. Och i så fall krävs skattehöjningar. Vänsterns vurmande för anhöriginvandringen tycks därför mest handla om framtida röster åt vänstern. Om makt för att uttrycka det i klartext.

Frågan kan alltså sammanfattas såhär:
Den borgerliga alliansen - skär ner anhöriginvandringen, men öppna för arbetskraftsinvandringen. Det sistnämnda undanröjer anklagelser för rasism och genererar röster från de nya invandrarna.

Vänsterblocket - motverka fri arbetskraftsinvandring, men fortsatt hög anhöriginvandring. Det senare undanröjer anklagelser för rasism och genererar röster från denna kategori invandrare.

På detta sätt har en förment debatt kring invandringen skapats. Och på så sätt hoppas partierna kunna hålla Sverigedemokraterna, sd, utanför diskussionen. Emellertid kommer sd sannolikt att lyfta fram bristerna i såväl vänsterns som de borgerligas politik, dvs lönedumpning alternativt högre skatter, vilket inte är solidariskt vare sig med majoriteten svenskar eller invandrare.

Dessutom kommer partiet garanterat lyfta fram konstaterandet att svenskarna blir en minoritet i sitt eget land och peka på alla de negativa saker som detta medför, något man har stöd för historiskt sett. Man har, moraliskt sett, även stöd för svenskarnas rätt till sitt land, på samma sätt som de flesta anser att urbefolkningar runtom i världen har förtursrätten till sina respektive länder. Demografin berörs överhuvudtaget inte av nuvarande riksdagspartier medan sd kommer lyfta fram detta liksom fakta, historien och moralen. Man lär komma långt med det.


Om författaren

Författare:
John Järvenpää

Om artikeln

Publicerad: 16 jul 2007 10:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: