sourze.se

Minskad bilism minskad hunger

Det där är den positiva rubriken. Den är sann, men tyvärr bara i teorin. Dagens verklighet är en annan och grymmare.


FN har slagit larm: Det är stor risk att svälten i världen ökar på grund av minskad tillgång på spannmål. Det ger högre priser och minskade möjligheter för FN och andra att köpa spannmål till den hungrande delen av världen.

En av förklaringarna till detta till detta är den ökande användningen av etanol som fordonsbränsle. Inte minst handlar det om majs. EU har skrivit avtal med Brasilien om stora etanolleveranser för att Europas bilister ska kunna köra "miljövänligt".

Men denna miljövänlighet är en myt. Det finns ingen miljövänlig biltrafik. Detta faktum förändras inte av att EU-länderna importerar etanol och andra biobränslen. Etanol bidrar till växthuseffekten i hela kedjan: från sådd till skörd och till s.k. förädling. Och inte minst i transportskedet.

Om etanol ska få godkänt måste den produceras av rätt råvaror och användas i närområdet

Det är ekonomiskt bra för världens bönder, inte minst i Afrika, när spannmålspriserna ökar. Men samtidigt blir konsekvenserna förödande för alla de människor i vår värld som inte har mat för dagen och som är beroende av hjälp från FN och andra internationella organisationer.

En av de dystra slutsatser som kan dras av detta är denna: Ökad bilism leder till ökad hunger, ökad svält.

Eller omvänt: Minskad bilism leder till minskad hunger, minskad svält. Samt till färre dödsfall också genom färre olyckor och färre sjukdomar. Bland annat.

V.g. välj!


Om författaren

Författare:
Åke Askensten

Om artikeln

Publicerad: 16 jul 2007 21:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: