sourze.se

Starkt av allianspartierna

Centralisterna i svensk politik
har råkat ut för ett bakslag - till glädje för demokraterna.


I flera år har ett antal centralistiska utredare verkat för att göra Sverige till ett land med ett ökat demokratiskt underskott. Dessa politiker och tjänstemän satt i den s.k Ansvarskommittén.

Nu har de fyra allianspartierna i DN 7 juli tydligt deklarerat att de inte ställer upp på det von oben-förslag som innebär att Sveriges nuvarande 20 landsting och regioner skulle reduceras till någonting mellan 6 och 9. Förslaget innebar den största centraliseringen på mången god dag i detta land.

Starkt av allianspartierna att ta ställning mot ett ännu mer toppstyrt Sverige. Initiativen till kommande samordning/samarbete/sammanslagningar ska komma underifrån.

Regeringen tillsätter en samordnare som ska ta emot synpunkter från landets alla delar om hur man lokalt vill att landstingen/regionerna ska utformas. Helt rätt i sak - även om det är känt att samordnaren Jan-Åke Björklund har en del centralistiska drag. Regeringen bör nog hålla honom under uppsikt så att han inte drar iväg på egen hand.

Det måste vara grundläggande att fortsättningen inte bestäms bara av politiker och tjänstemän när det handlar om så viktiga frågor som sjukvård, kollektivtrafik, motorvägar och regional planering. Bland annat.

Om det ska bli ett verkligt lokalt inflytande krävs det folkomröstningar i berörda kommuner och landsting om var man ska höra hemma i framiden.

Om folkomröstningar sägs ingenting i allianspartiernas artikel i DN den 7 juli. Men det kanske kommer. När man sagt A i demokratifrågan bör man också säga B.


Om författaren

Författare:
Åke Askensten

Om artikeln

Publicerad: 07 jul 2007 19:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: