sourze.se

Förändrat skattesystem på väg

Om Alliansregeringen håller sams och fullföljer sin starka inledning av valperioden kan politisk historia skapas i Sverige.

Alliansen har verkligen sett till att det händer stora saker på skatteområdet. Först och främst har vi i år 2007 en skattesänkning på 1000 kronor i månaden för inkomsttagare mellan 15,000–20,000 kronor i månaden. Eftersom sänkningen måste finansieras avgår en del av tusenlappen men nettot rör sig om 500-800 kronor för de flesta.

Men detta är bara början. Redan signaleras en sänkning för 2008 med ytterligare 1000 kronor för denna inkomstgrupp. Och planer finns på att fortsätta sänkningen även under följande år av valperioden dvs 2009 och 2010. Men inte nog med dessa djärva åtgärder när sänktes skatterna med motsvarande belopp under sosseregimen?. I Alliansens planer finns även förslag om borttagande av statsskatten. Statsskatten utgår med 20 procent på belopp som är 26.000 kr per månad. Allt fler inkomsttagare närmar sig denna inkomst och eftersom statsskatt tillkommer har de ingen brådska att uppnå eller passera denna inkomstgräns. Om skatten skulle tas bort skulle många fortsätta att öka sina inkomster genom vidareutbildning och satsningar på nya arbetsområden.

Även "värnskatten", som börjar att utgå på inkomster över 35,000 kronor, kommer att tas bort under valperioden. Och när detta har skett är det klart för den stora reformen; införande av "platt skatt" som utgår med samma procentsats för alla inkomstlägen. Låt oss anta att skatten blir 20 procent. Den som tjänar 20,000 kr betalar då 4,000 kronor i skatt medan den som tjänar 30,000 kr betalar 6,000, En höjdare som har 100,000 kronor i månadsinkomst betalar 20,000 kronor osv. Enkelt och byråkratifritt skattesystem!

Inkomstskatten kan kombineras med moms som likaledes kan sättas till samma procentsats. Tillsammans med företagsbeskattning och kapitalbeskattning ska skatterna täcka de behov stat och kommun har av intäkter.
Läget just nu – efter ständigt ökat bidragsberoende under sosseregeringen – är bättre än någonsin. En stark och sammanhållen Alliansregeringen kan skriva politisk historia om man fortsätter på den inslagna vägen.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 24 jun 2007 14:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: