sourze.se

Alliansens hetsjakt

Nu börjar vi se spåren efter det som Littorin med högerregimens hetsjakt på de arbetslösa genomför i rask takt.

"Nya arbetarpartiet" och dess arbetsmarknadspolitik visar sina tydliga spår redan nu. Hur kommer det att se ut om drygt tre år till?

Låt mig citera ett urklipp ur Västmanlands läns tidning;
"I Surahammar har utgifterna för försörjningsstöd ökat med 28 procent under januari och februari jämfört med samma period förra året. I mars var ökningen 15 procent.
- Vi noterar ett ökat inflöde av ansökningar. Vi upplever att vi har många nybesök, bland annat på grund av a-kassereglerna"

Trenden är liknande över i stort hela landet när man studerar lokalpressen. TV4 uppmärksammade också detta i sitt nyhetsprogram nyligen. Detta var redan förutspått då högeralliansen föreslog dessa åtgärder och visar bara hur fel det är att ge sig på de arbetslösa i syfte att stimulera företagen att anställa fler.

Man förespråkar, inte helt olikt den moderatledda regeringen, en "piska" mot det som egentligen inte är problemet på den svenska arbetsmarknaden. Problemet är mer komplicerat än så. Men, och detta är ideologiskt för moderater, man ger sig hellre på ytan för att råda bot på grundproblemet, och resultatet är att problemet kvarstår i all sin prakt. Fortfarande under högkonjukturen minskar inte arbetslösheten i den takt som vore önskvärd, i vissa fall ökar den till och med.

Det enda tydliga resultat som visar sig i procent mer än arbetslösheten sjunker är att arbetslösa familjer nu tvingas söka de bidrag man inom högerregimen betraktar som ett rött skynke, detta talar sitt tydliga språk vad avser Moderaternas människosyn.

Många kommer naturligtvis utropa, titta, vad var det vi sa, att det Socialdemokraterna en gång skapade är svårt att ta sig ur. Belackare finns överallt, man vill tro på det som alldrig bevisats, men som med den nu sittande regeringen försöker bekräfta, dvs att arbetslösa finner det bättre att leva på bidragen än att jobba, ja, det finns till och med dem som tror att ersättningarna är högre än vad det till äventyrs skulle få i lön, allt sanktionerat av moderater tillsammans med marginalpartierna som lever på gränsen till att överhuvudtaget ens kunna bli invalda i riksdagen. Jag drar mig inte för att kalla Littorin en stövelknekt, som med närmast militär iver vill genomföra något som aldrig varit en sanning, men som man vill få bekräftat genom hetsjakt på de svaga grupperna i samhället.

Att den arbetslöse genom arbete förbättrar sin ekonomi avsevärt talar man mindre om. Idag är ju, som bekant, denna ersättning än mer minskad. Resultat? Ja se ingressen.
Moderater i likhet med socialdemokrater, de senare i än mindre omfattning, gör sig inte gärna ovän med det mäktiga LO eller facken överhuvudtaget. En sådan politik borgar inte för en fortsättning nämligen, och detta vill högerregimen väldigt gärna. Förvisso är det bra med långsiktiga lösningar inom politiken för att dess åtgärder möjligen skall bli verkningsfulla, men att bråka med LO, nej där går gränsen.

En feghet således som alltid präglat svenska politiker i efterkrigstid, man vet men man ser sig ogärna röra i de för facken så värdefulla regelverket LAS som direkt diskriminerar vissa grupper i samhället, ett regelverk som inte följer arbetsmarknadens utveckling, snarare bromsar utvecklingen. Man negligerar de direktiv, utfärdade av EU som förbjuder all diskriminering i arbetslivet, i synnerhet åldersdiskriminering, som nu Alliansen vill fördröja ytterligare minst två år innan det genomförs.

Brev skrivna till arbetsmarknadsminister Littorin och statsminister Reinfeldt negligeras, inga svar, och slutsatsen är naturligtvis att det finns inga tillfredsställande svar att ge, vilket i klartext betyder att den moderatledda regeringen inte vill uppfylla EU:s krav på åldersdiskriminering i lagstiftningen, det motverkar nämligen företagens rätt att fritt anställa vem man vill och därför passar möjligheten att utesluta vissa grupper, något som överensstämmer med Alliansens politik.
Det högerregeringen sysslat uteslutande med istället är att förskjuta de ekonomiska incitamenten från en grupp till en annan, och återigen är det kommunernas socialförvaltningar som får bära bördan för att kommunernas innevånare skall kunna säkerställa en lägsta överlevnadsnivå, något som Littorin struntar helt i.

Här gäller det att uppfylla löften, löften som inte utretts i tillräcklig omfattning, löften som nu visar ett resultat i motsatt riktning tyvärr, och den kommer sannolikt att öka.
Att förslagen också diskriminerar ensamstående med barn har heller inte utretts i den omfattning man borde. Finansministern, M, insåg genast fadäsen och förklarade sig på stående fot att han minsann var feminist och att ensamstående mammor sannolikt kommer att få det bättre under mandatperioden?!

Ensamstående pappor med barn finns inte med i bilden.
Det råder delade meningar, till och med inom alliansen, om föräldrarpenning, vårdnadsbidrag mm, en för moderater omtvistad förändring då den inte följer deras ideologiska syn på befolkningens behov av att överleva. Senast valde Reinfeldt att meddela att förändringarna skjuts på framtiden, således ett löfte som sprack redan under deras första sex månaders regeringsinnehav, och i bjär kontrast mot hur vår "feministiska" finansminister utalade sig.
Under mandatperioden skulle det dock kunna genomföras med en reservation, ja riktigt, naturligtvis vet vi inte hur den globala ekonomin ser ut om fyra år, man kanske tvingas in i en lågkonjuktur och en svångremspolitik som inte varit högerledda regeringars främsta merit någonsin.

Vad man bortser från, rent allmänt, är att vår ekonomi är till nästan 100 beroende på de förändringar som sker i vår omvärld, det var därför ett synnerligen utmärkt tillfälle för högeralliansen att i detta läge överta regeringsinnehavet, något som inte inträffat tidigare.
Den dag vi ånyo hamnar i en lågkonjuktur ja då överlåter man säkerligen och gladeligen regeringsinnehavet till Socialdemokratin igen som i likhet med tidigare överlåtna moderata regeringsinnehav, får rensa upp i högerns frikostiga och systemfördelade ekonomi som endast gynnats av vissa välbeställda grupper på bekostnad av de övriga.
Var finns rättvisan i Alliansens politik? Vad har Alliansen gjort för att förbättra förutsättningarna för egenföretagarna? Inget, eftersom orken och kraften har fokuserats på de arbetslösa, inom Alliansen tolkade vanföreställning att de arbetslösa lever frikostigt på andra.

Nej Alliansen får allt visa bättre resultat än så om man skall få ett fortsatt förtroende i framtiden.


Om författaren

Författare:
Björn Alvebrand

Om artikeln

Publicerad: 01 jun 2007 09:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: