sourze.se

Irak-kriget göder terrorism

Reagans beslut att beväpna och utbilda de oriktigt benämnda "frihetskämparna" i Afghanistan har kommit att hemsöka USA efter 11 september 2001.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 april 2007 av Ruth Lötmarker under rubriken ”Filosofen Glucksman går till höger” visar på en person som gjort alla de vägval som lett till att världen nu hemsökes av den totalitära islamismen på grund av hans motvilja mot den i hans uppfattning totalitära kommunismen.

År 1848 förutspådde Marx och Engels att kommunismen skulle hemsöka världen. Det lyckades den göra tack vare Hindenburg som genom att låta Lenin åka genom Tyskland mitt under första världskriget i april 1917 såg till att ändra historiens förlopp. Avsikten med åtgärden var att få Ryssland att sluta kriga mot Tyskland. Om Lenin inte hade kunnat lämna Schweiz under kriget hade det inte blivit något kommunistiskt Ryssland. Lenin var huvudet högre än alla andra ledare i Ryssland. Han lotsade landet mellan alla skären genom fredförhandlingarna i Brest Litovsk 1918, inbördeskriget1918-21 och hungersnöden 1921. Det var märkligt att man kunde återupprätta det gamla Tsarryssland utom Finland och de baltiska staterna. Det gick genom att kommunismen var en internationalistisk rörelse. Nu slits före detta Sovjet sönder av nationalistiska, rasistiska och religiösa rörelser. Ett absurt meddelade från Ryssland är att mörkhyade tillrådes att stanna inomhus den 20 april på Hitlers födelsedag. Det är långt från det Sovjet som besegrade nazisterna. Det tyder på en total ideologisk förvirring när dessa ryska ungdomar hyllar den Hitler som så många av deras förfäder hade offrat sitt liv för att besegra. Att Sverigedemokrater däremot hyllar Hitler är däremot inte förvånande eftersom nazismen är deras grundåskådning. Så går det när man låter rasistiska rörelser härja fritt som man tydligen gör i Putins Ryssland. Liksom Hindenburg hade hjälpt kommunisterna till makten 1917 hjälpte han nazisterna till makten 1933 när han utnämnde Hitler till rikskansler.

Hur kommer Glucksmann in i detta resonemang? Jag tänker nu närmast på hans bok ”Kokerskan och kannibalen” där han hänvisade till Solsjenitsyns ”Gulagarkipelagen”. Löthmarker skriver: ”Utan att dela vare sig författarens religiösa tro eller hans patriotism framhöll han denna bok som seklets mest avgörande verk. Den visade att det sovjetiska Gulag var helt jämförbart med de tyska koncentrationslägren och kvantitativt mer mordiskt. I hans bok är kokerskan den lilla människan som bär upp, föder och när systemet vilket i sin tur krossar och förtär henne./-/ Bernard Henri-Lévy publicerade 1977 sin bok ”La Barbarie humaine” över samma tema och som den mera mediemedvetne lanserade han sig och Glucksmann som ”de nya filosoferna” med ett antitotalitärt budskap.”

De nya filosoferna lanserade 1979 begreppet ”boat-people” för att beteckna de vietnameser som flydde kommunismen. De uppvaktade president Valéry Giscard d´Estaing i syfte att utverka visum för ett visst antal av dessa flyktingar. Min kommentar är att de nya filosoferna tycks ha sovit under hela Vietnamkriget under vilket USA utsatte landet för oerhörda lidanden efter vilket samarbetsmännen försökte fly landet. Den vietnamesiska armén gjorde också slut på de röda kmerernas välde i Kambodja 1979. Filosoferna hade också missat generalernas maktövertagande i Argentina 1976. Där mördades eller bara försvann 30 000 vänsteranhängare. En del lär ha kastats ut från flygplan levande för att de skulle försvinna för gott. Argentina kunde till och med arrangera VM i fotboll 1978 mitt under mördandet utan att filosoferna hade märkt något. Tänk om general Jaruzelski hade gjort något liknande med anhängare till Solidaritet och slängt några ut över Östersjön. Det visar vilken skillnad det var mellan länder allierade med USA i Latinamerika och det kommunistiska Östeuropa. Kommunisterna visade mycket större återhållsamhet än generalerna på USA:s bakgård. Det enda land man kritiserade för brott mot mänskliga rättigheterna var Kuba. Den famösa och numera troligen insomnade juristkommissionen intresserade sig bara för förhållandena i kommunistiska länder. Att då bara intressera sig för Stalintiden i Sovjet för framhålla det totalitära i kommunismen är inte rättvisande. I Polen skedde ett välbekant mord på en präst, i Argentina 30 000 mord, i Chile 3 000 mord.

Nästa land filosoferna intresserade sig för var Afghanistan. Efter Sovjets invasion av landet började USA och filosoferna understödja den uppkomna upprorsrörelse av islamister som försökte köra ut Sovjet från landet. Det var två händelser som gjorde att islam fick ett uppsving. Det var den islamiska revolutionen i Iran där vänstern tyvärr hade delansvar till mullornas maktövertagande. Det hade för vänstern varit bättre att Shahen hade suttit kvar på tronen. Men det kunde man inte veta när det hände. Den andra händelsen som gjorde att islam fick ett enormt uppsving var Reagans beslut att beväpna och utbilda de oriktigt benämnda ”frihetskämparna” i Afghanistan. De kämpade inte för folkets frihet utan för en totalitär religion. Regeringen i Kabul däremot för folkets och då särskilt för kvinnornas frihet. Utan dessa två händelser hade inte Huntington 1996 utgivit essän ”Civilisationernas kamp. Mot en ny världsordning.”. Istället för att som i Vietnam sätta in egna trupper beslöt sig Reagan för att föra kriget genom ombud. Upprorsmännen försågs med vapen och utbildning men verkade ändå inte vinna kriget då Reagan beslöt att leverera stingermisiler till islamisterna. Det gjorde att helikoptrar och flygplan började skjutas ned i sådan omfattning att Sovjet tvingades lämna Afghanistan år 1988 och lämna regeringen Najibullah åt sitt öde att försvara sig bäst den kunde. I hela tre år lyckades man hålla huvudstaden Kabul men 1991 avföll en av generalerna och då var loppet kört för Najibullah som fick skydd av FN innan talibanerna slutligen avrättade honom. Med honom försvann en stor del av den sekulära och utbildade elit, de blev antingen dödade eller flydde landet. In kom koranskoleutbildade eller helt outbildade. Islamisterna blev genast oense om vem som skulle styra i Kabul. Under striderna sköts staden sönder och samman. Ett par år senare skulle landet tas över av ännu radikalare koranskoleelever som kallades talibaner. Dessa vände sig mot sina tidigare välgörare USA och anföll den 11 september 2001 World Trade Center. Så kan det gå när man för krig genom ombud och när utan att tänka sig för stöder fiendens fiende. Reagan visste inte vilken orm han närde i sin barm när terrorister utbildade av USA började sprida sig över världen och genomförde terroristattentat i sina hemländer.

Genom att utbilda en totalitär rörelse, islamisterna, lyckades man krossa en totalitär rörelse, kommunisterna, som var mycket beskedligare och som i stort sett fredligt avstod från makten 1989 till förmån för ett flerpartisysten. Vad kommunisterna bidragit med under sin tid vid makten var ett utbildningsväsen och fria aborter. Om katolikerna hade härskat i Polen efter andra världskriget skulle kanske Polen haft en dubbelt så stor befolkning. Östeuropa skulle ha varit lika överbefolkat och fattigt som Latinamerika. Reagan talade om Sovjet som ”ondskans imperium” men i framtiden kommer man kanske att påpeka att det var Reagan som startade ett annat mera totalitärt onskans imperium i form av islamisterna.

En annan totalitär och terroristisk rörelse som de nya filosoferna understöder är den i Chechenien. Detta land hade uppnått självständighet i en uppgörelse med Jeltsin 1996. Två år senare gjorde man det dumdristiga försöket att erövra Dagestan vilket fick alla varningsklockor att ringa i Kreml. Chechenerna tänkte befria alla muslimska delar i Ryssland från de otrogna. Det skulle innebära att Ryssland skulle ha uppdelats på samma sätt som Sovjet. Med uppbjudande av alla krafter lyckades Putin att krossa terroriströrelsen och nu är huvudstaden Grosny i stort sett återuppbyggd. Hur många terrorister skulle inte islamisterna ha kunnat utbilda om man hade fått hålla på ostört? Chechenien kunde ha blivit den verkliga skurkstaten. I stället anföll USA Irak som inte utbildade terrorister och Irak blev därmed det verkliga eldoradot för terrorister. Ryssland lyckades mycket bättre att slå ner sin terroriströrelse i Chechenien än USA har lyckats med sin i Afghanistan och Irak.

De nya filosoferna började med att bekämpa de totalitära kommunisterna men slutade med att stödja de oerhört mycket totalitärare islamisterna i Afghanistan och Chechenien. Nu för de en kamp mot Putin som man anser leder Ryssland mot totalitärismen på nytt. Man har inte upptäckt att USA bryter mot alla humanitära lagar och mänskliga rättigheter för att krossa den terrorism som Reagan var en av upphovsmännen till. Genom att starta kriget mot Irak göder USA terrorismen mer än någonsin. Efter andra världskriget har USA bara fört misslyckade krig. Först var det Koreakriget som kunde ha slutat efter tre månader om USA inte hade anfallit Nordkorea. Nu tog det i stället tre år att få fred med i stort sett oförändrade gränser. I Vietnam kämpade man för ett delat Vietnam tills man fick ge upp och acceptera ett enat Vietnam under kommunistisk ledning. 1956 skulle det ha hållits val i hela Vietnam men då kommunisterna troddes komma att vinna valet föredrog USA ett delat Vietnam. Det lärde jag mig när jag deltog i Vietnamrörelsen. I kriget genom ombud i Afghanistan slutade det med att ombuden, islamisterna, gick till angrepp på själva USA. Hur det går i Irak får framtiden utvisa men det ser dystert ut. Jag skrev i artikeln ”Om det orättfärdiga kriget” att jag kanske skulle anse att kriget skulle kunna komma att anses som berättigat om man verkligen i stället för diktatur fått en demokrati. I stället blev det som att öppna ”Pandoras ask” Alla tänkbara konflikter mellan religioner och folkgrupper blommade upp i full styrka.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 22 apr 2007 17:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: