sourze.se

När jag hälsade på Shakespeare

Vissa forskare menar att bondsonen William, av vilken det inte finns några bevis för någon större skolning, inte kan ha skrivit de dramer som bär hans signatur.

När jag var i London för flera år sedan bestämde jag och mitt ressällskap oss för att vi skulle resa till Stratford on-Avon, Shakespeares hemstad för att besöka hans hem, vilket numera var ett museum. Efter ca 45 minuters tågresa var vi framme i vad som visade sig vara en vacker liten stad. Vi strosade omkring ett tag och fotograferade innan vi uppsökte den legendariske författarens bostad vid Henley street, ett gammalt trähus, som dock snyggats till lite av förståeliga skäl, 450 år är en ganska lång tid. Shakespeare sägs ju vara född den 23 april 1564 men ingen vet säkert när han han egentligen kom till världen.

Överhuvudtaget är det relativt lite som kan sägas med säkerhet om mannen som fått ge sitt namn till några av världslitteraturens största klassiker. Vissa forskare menar att bondsonen William, av vilken det inte finns några bevis för någon större skolning inte kan ha skrivit de dramer som bär hans signatur. Hans pappa John var enligt uppgift analfabet och handskmakare men blev sedemera bonde. Inte heller modern, som hette Mary, ska ha kunnat vare sig läsa eller skriva. Faktum är att det inte ens finns några uppgifter på att han studerat vid Stratford grammar school som är belägen bara en liten bit ifrån hans hem och som står där än idag. Det finns endast ett fåtal namnteckningar av Shakespeare och de är stavade med olika handstil.

Istället tror flera forskare idag att den som skrev de odödliga dramerna i själva verket var geniet Francis Bacon, frimuraren som anses vara en av grundarna till den moderna filosofin. Han var adelsman, arbetade som justitiekansler och blev sedemera även lordkansler. Han ansåg bl.a att vetenskapens uppgift framförallt var att behärska naturen genom att lära känna dess lagar och enligt dessa ingripa i naturförloppen. Vetande är makt, var ett av hans uttryck. Vissa av de som studerat ockult historia och den nya världsordningen anser att det finns en klar koppling mellan Bacons verk "The New Atlantis" och Amerika och menar att boken är en beskrivning av det nya rike som ska ersätta det gamla atlantis och med kraft och överlägsen teknik ska härska över världen. Shakespeares verk visar på en person som är djupt insatt inte bara i naturvetenskap, historia och psykologi utan även juridik, alla dessa förmågor kan appliceras på Bacon.

En annan person som ibland pekats ut som mannen bakom Shakespeares verk är Edward de Vere, earl av Oxford och anställd vid Elisabeth den förstas hov som poet och skald och det har även gjorts vetenskapliga studier för att jämföra han verk med de som tillskrivs Shakespeare. Dock tyder dessa på att det inte stämmer. Bacons verk, vilka skulle tillskrivas bondsonen Shakespeare, var i själva verket grundpelaren för det nya språk som så småningom skulle komma att dominera världen, för engelskan på den tiden lät inte alls som den skulle komma att göra flera decennier senare.

En av oss hade en filmkamera med oss in i bostaden men blev snart tillsagd av en av guiderna att det var förbjudet att filma, han släppte kameran och lät den hänga runt halsen men lät den stå på och filmade i smyg istället. I ett av rummen fanns en träsnurra, en slags enkel karusell med en metallring fäst längst ut som det lilla barnet kunde sättas i och springa runt med. Föga anade jag då att många år senare skulle jag betrakta det hela som ännu en av alla dessa sagor som eliten byggt upp för oss.

Länk: shakespeareinamericancommunities.or...
Länk: sirbacon.org
Länk: shakespeareidentity.co.uk


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 19 apr 2007 13:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: