sourze.se
Artikelbild

Media - en bromskloss för svenskt entreprenörskap

"När samhällets katalysatorer, journalisterna, besitter sådan okunskap och brist på intresse att de blir en gigantisk bromskloss i den förändringsprocess som pågår mot skapandet av ett entreprenöriellt samhälle, är det inget annat än en katastrof."

Det råder stor brist på riskvilligt kapital för investeringar och företagsbyggande i tidiga skeden i Sverige. Entreprenörerna saknar pengar och det gör även deras familjer och närstående vänner, dvs. den typ av personer som vanligtvis är källor för finansiering i andra länder i tidiga skeden av entreprenörskapet. Den nya regeringen gör allt de kan för att snabbt förändra skattestrukturerna i hopp om att fri göra kapital, men kommer det att räcka för att lösa problemen?

Jag är rädd för att det inte gör det. Problemet är nämligen inte bara brist på kapital, största problemet är brist på infrastruktur. Bristen på infrastruktur för att ha möjlighet att uppnå uthålligt entreprenörskap är överhängande och allvarlig. Det är helt enkelt för svårt att lyckas, för svårt att nå kritisk massa och överleva och därmed blir det för hög risk för investerarna. Med andra ord är det inte nödvändigtvis kapital som saknas utan möjligheter för entreprenörerna att själva driva sina projekt och företag så långt att de motiverar en investering. De skall vara organisatoriskt förberedda och strukturerade på ett sådant sätt att de förtjänar kapitalet. Riskkapitalister skall inte förlora pengar på sina investeringar, de skall tjäna pengar. Målet måste vara att de nystartade företagen skall kunna drivas så långt att riskerna i bolagen sänks så att därmed sannolikheten för riskkapitalisterna att tjäna pengar dramatiskt ökar. Första då kommer pengarna att flöda, det råder nämligen ingen brist på kapital i Sverige, det är bara det att det finns alternativa investeringsmöjligheter som är så mycket bättre och säkrare än investeringar i tidiga skeden.

Sverige är ännu inget entreprenörsland. För få vågar starta bolag, för få vet vad som krävs och vad entreprenörskapet innebär och vad behoven, infrastrukturen, är. Det gäller för såväl politiker, investerare som medborgare i allmänhet och journalister i synnerhet. Det i sig, är faktiskt ett av de största samhällsproblemen vi har, eftersom behovet av framgångsrikt entreprenörskap är av absolut yttersta vikt. Det är entreprenörerna som skall skapa de nya jobben och ge oss en möjlighet att bevara eller förbättra vår välfärd. Det är de nya bolagen som är framtiden. När samhällets katalysatorer, journalisterna, besitter sådan okunskap, feghet och brist på intresse att de blir en gigantisk bromskloss i den förändringsprocess som pågår mot ett förenklat entreprenörskap och skapandet av ett entreprenöriellt samhälle, är det inget annat än en katastrof.

Bolaget jag jobbar med, IQube, utvecklar precis sådan infrastruktur som saknas i Sverige och vi kan tydligt visa på effekterna för entreprenörena. På de senaste sex månaderna har IQube direkt eller indirekt rest över 60 miljoner till sina portföljbolag och igår hade vi stora vår Riskkapitaldag då 10 av våra mest spännande bolag i portföljen presenterade sig för riskkapitalister i en ambition att resa över 50 miljoner till.

60 miljoner är över 15 procent av de totala investeringarna i bolag i tidiga skeden i Stor Stockholm under perioden enligt Tom Bergren ,VD på Svenska Riskkapitalföreningen.
Under perioden har dessutom IQube gjort sina två första exits. Kenetworks såldes i höstas till Yahoo och i förra veckan såldes Ryce till EastPoint för 39 miljoner. Samtidigt aviserar Bluefish att de är på väg till börsen under året. Investeringarna som gjorts i portföljbolagen kommer från IQubes välutvecklade nätverk mot riskkapitalister i såväl Sverige som utomlands och många av investerarna kommer direkt från ägarskaran i IQube. Men investeringarna har gjorts därför att bolagen själva drivit sin utveckling så långt att de nått en mognad som motiverar investeringen.
"Jag har under det senaste halvåret investerat i tre av IQubes företag. Relationen med IQube ger mig dealflow, de sållar i floran av entreprenörer och det är ett kvalitetstecken att de varit med i IQube. Deras processer förbereder bolagen väl för kapitalanskaffning, de ser till att bolagen har rätt personal, att de har en stark fokus på försäljning. Det är min uppfattning att bolagen i IQube är betydligt bättre rustade och att de får ett mycket starkt stöd av IQube både vad gäller det strukturkapital som IQube håller på att bygga upp, erfarenheten och det nätverk som de erbjuder portföljbolagen. Att de är IQubebolag är en starkt bidragande faktor till att jag har investerat.", säger Carl Palmstjerna, VD ABG Sundal Collier.

"Jag har haft ett otroligt stöd av IQube ända sedan jag som första bolag flyttade in i IQube under hösten 2005 tills det att jag sålde bolaget i förra veckan. Inte minst viktigt är stödet från IQubes partners som varit tillgängliga och delaktiga i processen. Bl.a Lindahls Advokatfirma som gjorde ett stort arbete i slutskedet. Jag äger fler bolag och har självklart satt in dem på IQube. Det är min uppfattning att du som entreprenör har radikalt bättre odds att lyckas inom IQube än du har utanför. Alla entreprenörer behöver hjälp och stöd. Här finns närverken och erfarenheter och därmed blir det billigare och går fortare.", säger Fredrik Berglund VD Ryce.

Sedan starten har IQube attraherat och antagit ca 80 bolag av vilka 42 har "utexaminerats", det vill säga, flyttat ut från Iqubes lokaler för att stå på helt egna ben. Totalt har bolagen rest långt över 100 miljoner och skapat över 300 nya jobb. Därför är det viktigt att fler aktörer börjar bygga IQube liknande infrastrukturer för att kunna hjälpa entreprenörerna, för att öka möjligheterna för riskkapitalisterna att tjäna pengar så att investeringarna ökar och samhället därmed får de arbetsplatser som vi så väl behöver.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 19 apr 2007 14:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: