sourze.se

Äppelfarmen

"Mycket märklig artikel Erik Engbergs "Allting handlar om oberoende" där du i början belyser vikten av "konektivitet" mellan människor/grupper för att sedan förkasta det helt och hållet."

Mycket märklig artikel där du i början belyser vikten av “konektivitet" mellan människor/grupper för att sedan förkasta det helt och hållet: Förvärvsarbetare är rimligtvis en grundförutsättning för företagare och läsare för författare.

För att kunna följa sin dröm oavsett omgivningens synpunkter krävs adekvata förutsättningar vilket inte är alla att tillgå. Omfördelningen av äpplena är en omfördelning av dessa förutsättningar samt ett skyddsnät för individer som strävat efter att uppnå sin dröm men misslyckats. Givet finns det människor som "iglar" på denna fördelning men lösningen kan orimligt vara att magasinera sitt överflöd och vänta på att resterande äpplen ruttnar, alternativt att kompostera dessa för att använda som näring till nästa skörd för att i arv till närstående lämna efter sig ett ännu större överskott. I en utopi där alla har samma grundförutsättningar håller tesen som läggs fram om "frivilligt byte" men i marknadsekonomin som samtidigt förespråkas och som är verklighet 2007 har inte alla medel att byta med undantaget; sin egen kropp vilket om man bortser från förvärvsarbete, som undantagslöst skall avlönas med monetära, rimliga medel och inte äpplen eller andra varor, vilket leder till träldom, livegenhet, prostitution, förtryck, fattigdom, svältkriser, epidemier, krig, folkmord, isolering och framväxten av gigantiska folkgrupper som inte kan förverkliga sina drömmar eller utnyttja sin fulla potential för att de måste arbeta på ditt äppelplantage för att få lite skämda äpplen att äta.

I Afrika har kolonialismen och nykolonialismen lämnat efter sig handikappade stadsmakter som en gång, pga sitt utsatta läge: undermålig konkurrenskraft, militärmakt etc. har tvingats till träldom/slaveri av de som föddes med stora fina äppelfarmer och som tack vare sitt överlägsna utgångsläge lade under sig fler och större markområden och byggde fler och större äppelfarmer och på så vis kunde kontrollera världsmarknaden för äpplen och forma den till sin egen fördel. Vi ser det än idag på exportmarknaden av jordbruksprodukter i form av tullar och överskottsdumpning vilket drabbar de som redan är mest utsatta.

Är detta frihet?

Följderna av denna typa av marknadsekonomi som inte tar något som helst ansvar har katastrofala följder inte bara för “äppelträlarna" utan för samtliga individer oavsett område, land och kontinent:
Vi i väst, som det senaste året har målat upp domedagsprofetior gällande klimatförändringar, har skjutit oss själva i foten. Vi kan självfallet arbeta för minskade koldioxidutsläpp etc. men vi måste förstå att om man lever på gränsen till undergång blir klimatfrågan underordnad den dagliga överlevnaden.

Vi är överens om att arbetet mot minskade utsläpp för att rädda moder jord måste vara en insats från samtliga kontinenter, länder, områden och individer. Om en fjärdedel av jordens befolkning inte har medel, tid eller kraft att genomföra de förändringar som krävs och isarna fortsätter smälta, temperaturen höjs och jorden i värsta fall blir obeboelig: Vart ska vi odla äpplen då?


Om författaren

Författare:
Markus Mattisson

Om artikeln

Publicerad: 28 mar 2007 09:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: