sourze.se

De väldresserade fårens värld!

Nämner man ordet medborgarlön så kan man kallt räkna med att många människor genast får någonting svart i blicken.

Personligen anser jag att planeten tillhör alla människor som föds till den och därför bör alla rätteligen ha rätt till livsnödvändigheter utan att behöva lönearbeta för det, d.v.s mat, vatten och en bit mark. Allting därutöver ska kräva en motprestation.

Darwin kusin, sir Francis Galton var den som myntade uttrycket eugenik och ville värdera människoartens olika individer, eller "raser" på en skala av utvecklingsstadier. Den idén blev början på socialdarwinismen och tanken på att "förbättra" människors biologiska natur genom utrensning av "mindre livskraftiga" individer. Charles Galton Darwin, sonson till den berömde evolutionsteoretikern skrev i sin bok "The next million years" att, "vi skapar en mer sofistikerad form av slaveri."

Det rådande system som världens befolkning lyder under är ingenting mindre än en oligarki, d.v.s ett fåtal individer styr och härskar över alla andra i kraft av, det kapital de svindlat till sig och de titlar de ärvt eller delat ut till varandra genom århundraden. De som vanligen röstas fram och syns på politikens arena är antingen direkt eller indirekt denna elits knektar och knähundar. Om de inte spelar med i spelet blir de antingen marginaliserade, avsatta eller som i t.ex John F Kennedys fall, mördade.

Genom den geniala uppfinningen av pengar kunde lyckades eliten på ett tidigt stadium göra alla människor beroende av ett artificiellt system. Med våld, manipulation och en raffinerad hjärntvätt har de tillskansat sig makten över planeten, inhägnat arealer och dikterat villkoren för de skrämda massorna. Eftersom ett fåtal individer inte kan kontrollera ett stort antal individer fysiskt i längden utarberade man tidigt psykologiska metoder för att inpränta rädsla i huvudet på folk.

Det huvudsakliga instrumentet för detta går vanligen under vad vi brukar definiera som religion vilket varit extremt effektivt för att ingjuta rädsla och avhålla människor från att tänka själva. Med stor framgång har man också länge använt sig av den geniala tekniken: Problem - Reaktion - Lösning, d.v.s man skapar ett problem genom att exempelvis utöva krig och terror och när de utsatta och skrämda massorna skriker på hjälp erbjuder samma personer som i lönndom skapade problemet sin lösning, vilken består av komponenter som medborgarna normalt sätt inte skulle gå med på utan strid, men skrämda av det "yttre hotet" tar man emot sina herrars "lösning," även om det sker till priset av inskränkning av ens egen frihet.

I moderna tider har man sedan haft åtskilliga andra medel för att förvirra begreppen och skrämma arslet av folk, såsom tidningar, radio, TV m.m. Medelst detta och en avancerad vapenarsenal styr man sedan den okunniga "fårskocken,"varav de allra flesta består av de "värdelösa ätarna" d.v.s folk som inte är födda med en specifik uppgift att fylla i elitens artificiellt skapade värld, vilken består av städer, vanligen kallad samhällen i vad vi brukar kalla vår värld, men vad som rätteligen borde kallas vårt fängelse, den illusion av frihet som eliten skapat åt oss och som vi förvirrade vandrar igenom, inte sällan utan någon som helst självinsikt eller självkänsla värd namnet. Istället ser vi hur diabetesfallen skjuter upp som raketer, skillsmässorna ökar, barn och ungdomar blir allt mer rotlösa och missbruket breder ut sig. Stressade som råttor hastar vi fram genom tillvaron och försöker trösta oss med droger, snabbmat, sötsaker, dataspel, poker och det ena TV-programmet mer idiotiskt än det andra.

I detta land har eliten gett befolkningen "nåden" att av årets 52 veckor vara lediga i 5. Under dessa 25 dagar ska alltså människorna vila upp sig från den konstanta hjärntvätt och stress de levt under de övriga av årets dagar, vad mera är, de ska vara tacksamma för det också. Och allt är förvisso relativt, i många länder har människor betydligt färre "semesterdagar" och vissa har inte råd att ta det överhuvudtaget.

Är då min poäng att i ett samhälle som inte bygger på oligarki, utan på frihet och självbestämmande så är det ok att vissa jobbar och andra inte, d.v.s vissa ska arbeta för brödfödan medan andra kan vara hemma och softa?

Givetvis inte! I ett fritt samhälle som bygger på att flera människor lever tillsammans i gemenskap och ska dela på resurserna så är det självklart så att arbetsbördorna ska fördelas så jämlikt det bara går, i annat fall vore det ju fortfarande frågan om de fås utnyttjande av de flera.

Men dagens samhällen bygger inte på frihet, de bygger på en illusion av frihet, där folken får "leasa"eller köpa den mark och föda som är deras födslorättighet, av en elit som kapat och förgiftat inte bara jorden själv utan också sinnena hos människorna som befolkar den.

Det faktum att vissa inte begriper det, eller till och med skriker av ursinne när någon har mage att påpeka detta visar bara på att fåren är väldresserade och lyder sina herdar in i döden.


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 25 mar 2007 12:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: