sourze.se

Privat sjukvård - En katastrof

De borgerliga partierna har under en längre tid förespråkat fler privata vårdalternativ. Propositionen "Startlagen" har lagts fram som gör det möjligt för privata sjukvårdsgivare att köpa akutsjukhus.

Jag finner denna utveckling mycket oroande och ska visa på några av de följder en ökad privatisering av sjukvården för med sig. Hela grundtanken med en privatisering av sjukvården är att föra in det marknadstänk som finns inom andra sektorer till sjukvårdssektorn. På så sätt hoppas man kunna få ned kostnaderna genom att den privata sektorn är effektivare än den offentliga.

Det man fullständigt missat är att vård inte är en vara som alla andra. Det kommer alltid finnas begränsade vårdresurser vilket innebär att man måste göra en prioritering enligt en överenskommen princip. Hittills har de allra flesta varit eniga om att det är vårdbehovet och inte storleken på patientens plånbok som ska avgöra vilken vård man får och i vilken ordning.

Oavsett vad man inbillar sig så kommer man att frångå denna princip i och med att man låter privata aktörer med vinstintressen komma in i vårdsektorn. Deras första prioritering kommer alltid vara att maximera vinsten eftersom det är det krav deras ägare ställer. Att förse kunden med en bra vård kommer de endast göra för att uppnå sina vinstmål.

Vad är då problemet med att de privata vårdgivarna gör en vinst samtidigt som patienterna är nöjda? Jo, de privata vårdgivarna kommer hela tiden ha fokus på att behandla de "lönsamma" patienterna och samtidigt med alla medel försöka stänga ute de "olönsamma". Man kan dra en tydlig parallell till skolområdet. Lejonparten av de friskolor som startat har försökt locka till sig de allra duktigaste och mest skötsamma eleverna. Det är ytterst sällan man ser en friskola som startar upp i ett problemområde för att de vill göra en samhällsinsats. Kort sagt: de privata alternativen kommer alltid försöka plocka russinen ur kakan. Ett exempel på att så blir följden kan hittas i Göran Rosenberg mycket välskrivna bok "Plikten, profiten och konsten att vara människa". Han skriver följande om den privata vården i USA: "Vem som ska få vad slags vård av vem och i vilken omfattning bestäms i profitdrivna förhandlingar mellan aktörer på en trolös marknad och inte i förtroendebaserade samtal mellan parter i en förpliktande relation, vilket har lett till att fel vård givits fel personer av fel motiv. Som när det visade sig att amerikanska läkare systematiskt valde att göra kärlkransoperationer på personer som behövde dem minst istället för på personer som behövde dem mest, vilket de gjorde därför att deras sjukhus måste konkurrera med andra sjukhus om vilka som kunde rapportera flest lyckade kärlkransoperationer, vilket de sjukhus kunde rapportera som systematiskt opererade enklare fall istället för svårare. Följden blev att mycket svårt sjuka patienter fick sin hälsa dramatiskt försämrad, medan deras "vårdare" fick sin ställning på marknaden stärkt."

Detta är ett mycket tydligt exempel på när profitintressena gör att de personer som är i mest behov av vård inte får den vård de behöver eftersom de inte är tillräckligt "lönsamma" för vårdgivaren. Precis samma sak kommer inträffa i Sverige när privata vårdgivare ska maximera sin vinst. I Göran Rosenbergs kolumn i DN idag 8/3 kan man läsa "I USA kostar sjukvården nästan dubbelt så mycket som i Sverige i andel av BNP, samtidigt som fördelningen är dramatiskt mer ojämlik 45 miljoner amerikaner saknar sjukvårdsförsäkring." Där har det uppenbarligen blivit så att ett mycket stort antal "olönsamma" kunder helt ställts utanför systemet.

Är man medveten om att det är konsekvensen av en privatisering av sjukvården? Det man helt missat när man förespråkar marknadstänk inom vården är att människan inte är en vara som alla andra. Man kan inte kassera de människor som inte är lönsamma utan alla måste ha rätt till vård oavsett plånbokens storlek! Jag skulle rekommendera alla förespråkare av privatiserad vård att läsa Göran Rosenbergs bok som jag nämner ovan. Om de läser den med öppet sinne skulle jag tro att det är ytterst få som inte ändrar uppfattning efteråt.


Om författaren

Författare:
Tomas Torstensson

Om artikeln

Publicerad: 08 mar 2007 12:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: