sourze.se

Kevin Bacon, Einstein och nytt jobb

Vad har Einstein, Hollywood och Umeås gatunät med möjligheterna till att få nytt jobb? Mer än du tror!

Einstein sökte en konstant, en absolut oförändrad storhet som kunde stå som förklaringsgrund till otaliga förunderliga fenomen i vår värld och utanförvärld. Han fann den i ljusets hastighet. Med denna fasta punkt som nämnare kunde han sedan hitta förklaringar till ljusets egenskaper, gravitationen, förhållande mellan kraft och acceleration och varför en händelse verkar ske på olika tidpunkter och platser för olika iakttagare.

I filmens värld finns en annan konstant, en annan storhet som kan stå som minsta nämnare till filmvärldens förunderliga fenomen. Denna storhet är Kevin Bacon. Inget släktskap med Francis eller Roger Bacon vad jag vet. Det finns flera varianter av samma tema, men själv gillar jag Six degrees of Kevin Bacon. Det är en tankekonstruktion som bygger på att oavsett vilken film eller skådespelare du väljer så ska du inom sex steg komma fram till Kevin Bacon. Som exempel kan vi ta Dogville av Lars von Trier. Nicole Kidman har en av huvudrollerna i denna film - ett steg. Nicole i sin tur är med i Far and Away tillsammans med Tom Cruise - två steg. Tom Cruise har en av huvudrollerna i A Few Good Men där vi även finner Kevin Bacon - tre steg.

Perfekt spelplan för den här leken är givetvis filmdatabasen imdb.com. Välj en film, skådis, producent, eller manusförfattare och försök via länkar klicka som mest sex steg till den gode Kevin. Okej, det underlättar om du är cineast, men även den mest ordinära filmslukaren kan finna ett gott skratt. Vill du “fuska" så kan du alltid använda The Oracle of Bacon at Virginia Länk: oracleofbacon.org eller dess undersida Star Links på webben för att testa någon annan konstant än Kevin. Kör jag Nicole Kidman genom webbfuskaren skulle vi få två steg mellan Kidman och Bacon genom gemensam nämnare Blair Brown.

En annan variant av en sådan här lek av komplexa nätverk och social network analysis är att det även är sex steg från dig till George "DoubleYou" Bush. Nu är ju presidentkopplingen rätt så meningslös och endast en lek med delmängder och storheter, medan Bacon och filmdatabasen imdb.com är kul, kreativ och “testbar"

Jag kommer att tänka på Martin Rosvall, fysiker vid Umeå universitet, som i sin forskning pekar på hur information i nätverk som använder sig av mer än tre steg three degrees of Kevin är informationsfattig och i stort sett verkningslös. Han visar t ex att det är enklare att hitta på Manhattan med dess raka och korsade gatunät än i Umeås mer komplexa och ostrukturerade gator. Manhattans mer enkla rutnät kräver färre frågor antalet informationssteg är färre, färre Kevin Baconsteg för att orientera sig, än att fråga någon i Umeå om liknande saker. Det här förutsätter att båda städerna är obekanta för dig från början givetvis.

Det handlar enligt fysikern Rosvall om information, och framförallt tillgång till värdefull information. Vi vill framförallt ha tillgång till färsk information. Vill du ha jobb via kontakter kommer du att få det just inom tre steg, i stort går gränsen redan vid två. Du känner någon - ett steg. Du känner någon som känner någon - två steg. Men att känna någon som känner någon som i sin tur känner någon - tre steg - är nästan verkningslöst och har mycket lågt informationsvärde. Interaktionsnivån är obefintlig. Ordinationen för att få nytt jobb enligt Rosvalls modell är alltså att se till att ha högt informationsvärde, få steg och öka interaktionsnivån, det vill säga snacka dig till jobbet. Undvik däremot att göra som Aleksey Vayner bara, Yalestudenten som gett CV:n ett ansikte. Alekseys snacksaliga CV kan beskådas via Youtube på Länk: youtube.com Förutom att informationen behöver vara färsk så behöver den vara trolig och relevant. Något den gode Aleksey missar.

Jag har heller inte svårt att se Rosvalls konstant inom informations- och kommunikationsbranschen. Vi orkar i stort bara ögna igenom tre resultatsidor från sökmotorn. Tre hierarkiska nivåer på en webbplats ska helst inte överskridas. Mer än tre fonter eller typsnitt blir rörigt. Systemarkitekturer i flerskikt är ofta tre, nu även ofta fyra, även om den del vill baka in processer och användare som egna skikt. Talet tre verkar magiskt inom information och nätverk.

För de av er som kommer ihåg Jan Guillous argument mot bloggens betydelse, att det till slut tas upp i “riktiga" media, faller om tre informationssteg sker. Kom ihåg, vi vill ha färsk information och om det går tre steg eller över så är den nästan värdelös. Så om stegen är händelsen - primärkälla - bloggen - "riktiga" media, blir informationen hos sista steget, media, lågt värderad och inget vi kommer vilja ägna tid eller betala för. Givetvis bygger det här på att alla steg anses tillhöra media och informationsflödet. Så, Guillou, lyssna mer på Rosvall. Se till att hålla dig inom tre steg, annars lär ingen mer lyssna på dig. Du som vill ha jobb bör också lyssna på Rosvall och Kevin Bacon. Du kommer med all sannolikhet hitta ditt jobb inom tre steg från dig själv. Ett förhållande som understryks i statistiken som säger att 80 procent av jobb som tillsätts kommer från kontakter. Än mer känsligt blir det när 80 procent av jobben som tillsätts inte ens går ut till förmedlingar, bemanningsföretag och annonser. Det du behöver är färsk information, och inom tre steg.

Hm, himla tur att kyrkomötet i Nicea år 325 stannade vid treenigheten och inte lade sig till med fyrenigheten. Då skulle det ha än mindre och värdelöst informationsvärde. Intressant nog som en variant av Four degress of God, eller Kevin Bacon, beroende på ens trosuppfattning


Om författaren

Författare:
Fredrik Andersson

Om artikeln

Publicerad: 08 mar 2007 00:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: