sourze.se

Resliga generaler intervjuas av korta unga kvinnor

"Vi vet att ni är skit och ni vet att vi tycker det."

När massmedia får anledning att intervjua en general vid försvarsmaktens FM högkvarter, blir denne alltid like välväxte statstjänsteman 195 cm oftast intervjuad av en liten späd kvinna 153 cm i 35 års ålder. Förutom allvaret i aktuella frågeställningar, dramatiseras situationen av kroppsproportionaliteterna mellan kvinnlig reporter och utfrågad statstjänsteman. Undrar om denna situation är medvetet skapad av massmedias sinne för bland annat, humor?

I en tidigare artikel kring förtroende för, Alliansens säkerhetspolitiska hållning diskuterades kring disproportionaliteten mellan det politiska uppdraget - försvara Sverige mot väpnat angrepp - kontra FM:s egen beklämmande verksamhetsidé. Att fortfarande Svenska medborgare har ett visst förtroende, enligt FM:s egna utredning, för ovan beskrivna situation kan betraktas som, kuriosa. Rimligare borde vara att både anta och kunna konstatera att situationen var rakt motsatt. Nämligen att förtroendet för politik och försvarsförmåga, vore ersatt av skepsis och ifrågasättande.

Folk och Försvars konferens i Sälen tangerade dock bara frågan om förtroende och trovärdighet indirekt. Den väsentliga förtroendefrågan försvann snabbt in i en försiktig hummande dimma. Ett samstämmigt hummande från våra inflytelsefulla makthavare är i sig alarmerande.
Antingen finns här en icke redovisad utbredd vilja, som går stick i stäv med medborgarens intressen och utvecklingen kring de säkerhetspolitiska instrumenten eller så saknas det ledarskap över situationens utveckling.

Att Alliansens försvarsminister så väl som Försvarsmakten i sin helhet, ej bibehåller ledarskapet över den säkerhetspolitiska utvecklingen kan bedömas som mindre troligt.

Av ovan resonemang och kommentarer uppkommer fler frågor som behöver belysas. En av de mest uppenbara frågorna är den bristande överensstämmelsen mellan den hummande vilja, verklighet och opionsyttringar. Vad styr?

"Vi vet att ni är skit och ni vet att vi tycker det."
"Vafan försöker ni pracka på oss?"


Om författaren

Författare:
Per Hagman

Om artikeln

Publicerad: 14 feb 2007 11:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: