sourze.se

Vad är demokrati?

I demokratier har man allmän rösträtt. Man väljer genom rösträtten de personer som ska representera folket.

Alla kan omöjligt diskutera alla frågor och alla kan inte rösta om alla beslut som ska fattas. Därför väljer vi personer som ska representera oss d.v.s. representativ demokrati.

Vad kännetecknar en god demokrati? Alla människor ska ha samma rättigheter. Det är det viktiga för demokratin.

De viktigaste rättigheterna i en demokrati är:
- att vi kan påverka de beslut som angår oss
- att vi fritt kan välja dem som får makt att styra
- att vi kan kontrollera hur de som har makten sköter sig.

Vilka är demokratins byggstenar?

Allmän och lika rösträtt
Du har rösträtt i val till styrande politiska församlingar för alla vuxna, oavsett kön, ras, inkomst m.m. Detta är en förutsättning för demokrati.

Yttrandefrihet
Du har rätt att kritisera regering, riksdag och kommunfullmäktige.Du har rätt att kritisera allt som du är missnöjda med. Att ha yttrandefrihet innebär således att du får säga, skriva, sjunga eller överhuvudtaget uttrycka vad du vill utan att bli förföljd, fängslad, dödad etc. Yttrandefrihet brukar anses vara en av de mänskliga rättigheterna.

Tryckfrihet
I tidningar och böcker har du rätt att kritisera styrande. Tidningar, radio och TV har också rätt att granska och kritisera dem som har makten.

Föreningsfrihet och religionsfrihet
Du har rätt att vara med i vilka föreningar du vill. Rätt att välja religion. Du kan lämna en religion och välja någon annan. Du har också rätt att inte tro på någon gud alls.

Personlig rörelsefrihet
Du kan lämna dittt land om vi vill. Du behöver inte tala om för myndigheterna vart du ska resa eller hur länge du ska vara borta.

Rättssäkerhet
Om du blir gripen av polis måste en åklagare pröva om det var riktigt. Dina domstolar är självständiga, regering, riksdag, parlament, senat m.fl. får inte lägga sig i domstolarnas arbete. De får inte heller påverka dem att döma på ett visst sätt.

Lever du i en demokrati?

... om inte ...

... PROTESTERA!

... om det inte hjälper ...

... REVOLTERA!


Om författaren

Författare:
Roger Lindström

Om artikeln

Publicerad: 11 feb 2007 18:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: