sourze.se

Det största klimathotet

I FN:s nya klimatrapport på 900 sidor så saknas information om det största klimathotet.

2000 forskare har i flera års tid bidragit med material och diskuterat med varandra för att sammanställa den hittills största klimatrapporten. Det är sannolikt inte fel att påstå att detta är den största milstolpen hittills i kampen mot klimatförändringarna. Rapporten är knappast en samling "worst case"-scenarion, istället har man försökt hitta minsta gemensamma nämnare som alla forskare kan skriva under på. Med andra ord så kommer innehållet i rapporten innehålla i det närmaste obestridbara fakta och prognoser. Man skulle nog till och med kunna säga att rapporten innehåller en prognos om hur klimatförändringarna kommer förändras i bästa fall om utsläppen fortsätter i oförändrad takt. Det är en rapport som kommer väga oerhört tungt i den framtida klimatdebatten. De klimatforskare som kommer att motsätta sig innehållet i denna rapport kan nog räknas på ena handens fingrar. Av denna anledning kan man med all rätt påstå att epoken "vänta och se vad forskarna säger" nu är över. Det är nu den verkliga handlingens tid börjar.

Men, det finns trots allt ett stort "Men". Bara för att forskare nu är mer samstämmiga än någonsin och satt ihop den tyngsta klimatrapporten hittills, så innebär det inte att politiska ledare och allmänheten blir mer benägna att tro på forskarnas rapport. Det finns trots allt ännu en stor flathet när det gäller klimatfrågan hos våra politiker, både hos denna regering och hos stora delar av den förra regeringen. Det är visserligen ganska mycket snack, men dessvärre väldigt lite verkstad. De som surfat runt på bloggar, diskussionsforum eller snackat om klimatet på fikarasten eller med sina vänner har säkerligen märkt att det finns många som fortfarande tror att väderförändringarna kan bero på naturliga variationer.

Självfallet kan det finnas naturliga variationer med i bakgrunden, men även när det gäller naturliga klimatvariationer så har man ganska bra statistik över hur ofta de förekommer och varför. Man har även tagit hänsyn till naturliga variationer i mycket forskning. Vad man faktiskt kan säga med 100 säkerhet är att koldioxidhalten i atmosfären har ökat i nästan exakt samma takt som människans koldioxidutsläpp orsakade av industrier och bilismen. Man vet också att dagens koldioxidhalt är den högsta på minst 420.000 år möjligtvis den högsta på 20 miljoner år då en värmeperiod ägde rum. Man vet också att koldioxidhalten är en växthusgas som påverkar temperaturen på jorden. Det som varit svårt är däremot att sätta en exakt siffra på hur mycket det påverkat temperaturen och framförallt hur mycket temperaturen kommer att stiga i framtiden. Men att koldioxiden påverkar temperaturen och att det är människan som är orsaken till den höjda halten koldioxid i atmosfären råder det ingen tvekan om. Det har man kännt till i flera decennier. En rekommenderad läsning är en artikel om klimatet i Forskning och Framsteg nummer 6, 1984, skriven av meterologiprofessor Bert Bolin. Bolin blev några år senare en av grundarna till FN:s klimatpanel IPCC, som alltså är den organisation som släpper klimatrapporten som kommer nu. I denna artikel från 1984 så har han nästan kusligt förutspått precis vad som håller på att hända idag. En naturlig klimatvariation är sannolikt svårare att förutspå så exakt än en klimatvariation påverkad av människan.

Även om en det till största del skulle vara en naturlig klimatförändring som är grunden till de höjda temperaturerna och förändrade väderförhållanden som finns idag, så finns det ändå all anledning att begränsa människans påverkan. Om vi låter människans påverkan på miljön adderas på en eventuell naturlig klimatvariation så förvärras naturligtvis effekterna av den naturliga variationen.

Förutom vanligt folk, så finns det journalister, politiker och representanter från näringslivet som ännu är starkt skeptiska till alla klimatrapporter som hittills kommit och envist biter sig fast vid den promille rapporter som pekar på att faran inte är så stor. I vissa fall verkar man helt enkelt gå på sin egen känsla istället för på kunskap. Jag vill inte ensidigt fördöma dessa personer, för det är trots allt svårt att ta till sig något så stort som klimatförändringarna verkar vara. Vissa kanske ser det som ett angrepp på deras livsstil och intar reflexmässigt en försvarposition. Däremot tror jag inte att det är någon som fullständigt struntar i om klimatet förändras radikalt. Jag menar effekten kan ju bli ganska mycket större än att vi inte får nån snö på julafton. Med en utbredd torka i de fattigare delarna av världen så kan vi räkna med framtida enorma flyktingströmmar, ökat antal krig pga konkurens om naturresurser och tillgång till vatten. Skadeinsekter från södra europa emigrerar till oss medan deras naturliga fiender inte gör det, etc, etc. Även om vårt land inte kommer att drabbas värst så kommer vi i allra högsta grad märka av effekterna av klimatförändringarna om vi inte gör något för att förhindra dem.

Tyvärr är okunskapen ännu stor hos många journalister och det är trots allt från dem de flesta får sin information. SVT:s Elisabeth Höglund sa häromdagen i samband med klimatkonferensen att vi ju inte vet om de milda vintrarna och klimatförändringarna och den ökande medeltemperaturen beror på människan eller inte. Men det vet vi ju faktiskt, även om vi inte vet exat hur mycket det påverkar. Susanna Popova recenserade i höstas TV-serien "planeten" och skriver i sin krönika "Massutrotning av djurarter... Somliga försvinner, nya upptäcks. Vem har uppdaterad lista?" och verkar starkt misstroende till allt som sades i serien.

Det största klimathotet är trots allt de som aktivt motarbetar och ignorerar klimatrapporterna. Självfallet ska man vara kritiskt granskande och ifrågasättande. Men när en överväldigande majoritet av de senaste decenniernas klimatrapporter alla pekar åt samma håll, så är det hög tid att kasta in handduken. Om vi inte gör något så kommer de starkaste kritikerna av klimatförändringarna vara de första som pekas ut som syndabockar och brännas på bål när de riktigt allvarliga effekterna av klimatförändringarna drabbar oss. Vi har inte råd att chansa längre när det gäller vår planets framtid. Vi kan trots allt ännu förhindra en klimatkatastrof, det stora hotet ligger i att inte göra någonting alls eller att göra för lite.

Its too late to wait.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 02 feb 2007 10:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: