sourze.se

Historieskildringar - sanning eller myt?

Lika lite som det finns religiösa objetiva sanningar finns det historiska sådana.

Man frågar sig om just bibeln eller för den sakens skull koranen eller andra heliga böcker ska räknas till faktaböcker eller som historiska myter, eventuellt sammanvävda men våra gamla folksagor. Jag hävdar bestämt det senare. Men detta gäller förstås i lika hög grad alla historiska skildringar. Vad som hänt, hur det har hänt och varför det har hänt varierar beroende på vem man frågar.

Lika lite som det finna objektiva religiösa sanningar så finns det objektiva historiska sådana. Vi har inte så många års skriven historik här uppe i Norden. Jag tror att Adam av Bremen var först att skildra oss blivande svenskar i skrift eftersom han verkade under tusentalet? Han berättar om offerritualer och om hur svenska män var omättliga i sin jakt på kvinnor och mycket annat lite exotiskt. Men Adam hade till sin hjälp den danske kungen Sven Estridsson och hur opartisk var han?

På 1300-talet, när kristendomen övertagit har vi lite flera skrivna historier. Birgitta som senare blev den heliga är nog vår första svenska författarinna som nådde en på den tiden ofantlig läsekrets. Hon beskriver mellan sin syner sin vardag men är det en sann bild av kvinnan i dåtidens Sverige hon beskriver eller är det bara hennes egen verklighet i samhället översta skikt? Få kvinnor fick lära sig läsa och skriva på den tiden.

När det gäller krig så är det alltid segraren som berättar.
Christian tyrann hos oss är samme man som är krigshjälte i Danmark. Vi har läst om den unga Gustav Vasa och hans skidtur, men är den verkligen dokumenterad? Nej, som vanligt är det folkliga sägner runt mannen.

Ännu i dag sjunger vi för våra småttingar så här: Rida rida ranka, hästen heter Blanka. När barnen frågar berättar vi att det fanns en drottning som hette så. Men vet vi verkligen att Blanka av Namur sjöng så här för sina små barn eller upprepar vi bara en historisk myt?

Vi kan skriva om tider som ligger betydligt närmare vår egen och ändå inte kunna bedöma var som är historia och vad som är myt.

Napoleon dog av magsår har man länge hävdat. Numera har flera böcker skrivit om mordet på Napoleon. Ben Weider/Davis Hapgood var först ut redan 1984. Man anser sig ha klara bevis för att Napoleon dog av arsenikförgiftning. Som bevis för sina teorier använder de här författarna det arsenik som kunnat analyseras ur de lockar av Napoleons hår som finns bevarade, som rent hypotetiskt kan ha doppats i arsenik precis när som helst. Motiven kan i så fall vara hur många som helst.

Den franska drottningen Marie Antoinette var en kvinna som blev en myt redan medan hon levde. Förtalet av Österrikiskan startade redan innan den unga flickan satte sin fot på fransk jord och det dramatiska liv som blev hennes hjälpte till med mytbildningen. Ett uttalande som hänger med genom åran är det famösa: "Om de inte har bröd kan de väl äta bakelser!" Det finns ingenstans något som helst belägg för att hon skulle ha fällt detta yttrande, men det har blivit en del av historien. Man kan ta två relativt nutida författare till biografier om den olyckliga drottningen, Stefan Zweigs klassiker ifrån 1932 och lady Antonia Frazer som nog är sist ut år 2001 och 2002 och man läser en bok om två helt olika kvinnor.

Naturligtvis. Det skiljer ungefär 70 år mellan böckerna. Zweig var man och Österrikare. Frazer är kvinna och engelsk lady.

Men vi kan ta mitt favoritexempel från svensk nutid som alla känner igen: Familjen Myrdal. De var/är inte bara kända folkhemsingenjörer utan de är en familj på fem personer som alla skrivit böcker. Även biografier. De som läst dem ser ingen likhet med den familj som föräldrarna skildrar i barnens berättelser.

Jans helt underbara böcker "Barndom" är mycket hård mot föräldrarna, särskilt då emot Alva. Systrarna Sissela och Kaj har gett en annan bild av sina föräldrar men inte heller de berättar samma historia. Vår sanning är således vår egen unika sanning. Så är det och hur skulle det kunna vara annorlunda?

Så den som försöker läsa flera tusen år gamla skrifter som en absolut sanning gör det väldigt svårt för sig.


Om författaren

Författare:
Sunny Börjesson

Om artikeln

Publicerad: 31 jan 2007 08:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: