sourze.se

Antalet fängelser behöver fördubblas?

Fängelseverksamhet är dessvärre en tillväxtbransch.

Av en artikel i Svenska Dagbladet framgår att den pågående utbyggnaden av fängelser inte räcker. Enligt myndigheternas analyser behöver antalet platser nästan fördubblas jämfört med det tidigare läget. Det anges flera förklaringar till det ökade behovet. T.ex. ökad brottslighet, inklusive ökad narkotikaförsäljning, effektivare polis, befolkningsökning och strängare straffbedömning. Dock finns det olika uppfattningar om brottslighetens ökning och om polisens effektivitet.

Hur som helst kommer detta att leda till kraftigt ökade kostnader i framtiden. Samtidigt får vi ett allt otryggare samhälle. Den "vård" som erbjuds på de narkotikabelastade fängelserna innebär nämligen inte att de flesta intagna blir bättre människor. Tvärtom kommer många att vara farligare när dom släpps ut än när de togs in. Fängelserna är effektiva "friskolor" för fortsatt brottslighet.

Allt detta är dystert och kräver mer än utbyggda fängelser.
Med tanke på framtiden gäller det att hantera problematiken från grunden. Det måste bli ett slut på den segregering som i de allra flesta skolor drabbar både invandrade och infödda elever. Stödet till de svaga måste sättas in mycket tidigt. När du väl har halkat efter är det svårt att komma upp på banan igen.

Regering och riksdag borde fråga sig varför en skola i veckan brinner i "välfärdslandet" Sverige.


Om författaren

Författare:
Åke Askensten

Om artikeln

Publicerad: 07 jan 2007 12:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: