sourze.se

Är justitiemord vardagsmat?

Många sitter oskyldigt anklagade. En del blir också dömda. Vilken katastrof i en oskyldig människas liv!

I DN finns idag 06.12.12.en debattartikel av M. Persbrandts f.d. agent.

"Vi fick JK att fastna på Persbrandt-kroken" står det som överskrift. Om detta är DN:s rubrik så känns det som om DN medvetet försöker skapa en negativ anda gentemot JK. Är det Kurt Sellinger själv som satte rubriken kan den vara förståelig, för att väcka uppseende! Ändå kan jag inte låta bli att undra VARFÖR han hoppar på JK, just för att han gick med på att driva fallet?

Visserligen kan förklaringen ligga i att Sellinger själv sitter i fängelse just nu för knarksmuggling. Han säger sig ha träffat oskyldigt dömda, vilket jag inte alls betvivlar, och att han önskar att JK skall ta sig en utflykt till verkligheten - till Norrtäljeanstalten t.ex.

Nå, om JK bryr sig om vissa fall som tycks ha blivit felhanterade så finns ju möjligheten att detta också kan komma andra till godo i liknande fall. Sellinger borde alltså vara nöjd! Det är inte enbart "den som skriker högst" som JK engagerar sig för, det har jag klara belägg för, men att han skall kunna ingripa i samtliga fall där människor känner sig felaktigt eller oskyldigt dömda, det torde vara utanför hans arbetsuppgifter och möjligheter. Varför anfaller man den som vill förändra ett system som inte är bra? Hjälp i stället till att visa på de felaktigheter som sker i lagens namn. Skriv, skriv! Berätta er historia ni som blivit oskyldigt dömda eller felaktigt dömda. Tidningarna refuserar er, var så säker, om ni inte har kontakter, men Sourze och bloggar duger bra att få ut budskapet!

Snart kommer en rättssäkerhetsorganisation RSO att startas. Håll ögonen öppna för detta på nätet. Ni kommer att kunna söka på "oskyldigt dömda" etc. när hemsidan kommer upp.

Många sitter oskyldigt anklagade. En del blir också dömda. Vilken katastrof i en oskyldig människas liv! Ensamheten, man känner kanske kan avhjälpas något av kontakt med andra som fått utstå detsamma. Åklagare mörkar friande omständigheter och vägrar försvaret att få del av allt. Förra veckan var det en debatt med RÅ, Fredrik Wersäll, Hans-Gunnar Axberger, Madeleine Lejonhufud mfl. på Södra teatern i Sthlm. Rubriken var Justitiemord, vardagsmat? Vi önskades välkomna med en förhoppning att alla skulle gå hem efter debatten med den övertygelsen , att det inte är vardagsmat!

Tyvärr! Fler än jag gick därifrån med frågan brännande: varför är man så rädd att debattera de faktiska missförhållanden som finns i rättsväsendet och varför skjuter så många in sig på just JK? JK var inte närvarande men det var åtskilliga gånger som moderatorn M.Zaremba, var tvungen att ingripa för att få tex professor Leijonhufvud att avbryta sina anklagelser mot JK,då de dessutom inte ens var relevanta i sammanhanget och han ej fanns där för att försvara sig.

Före debatten ställde jag en fråga till en annan känd RÅ som satt på åhörarbänken. Jag frågade om det skulle komma att dröja länge, innan en fristående kommission kunde inrättas i Sverige för människor som ansåg att deras sak behövde bli prövad i HD. Jag fick ett fräsande svar om att JK, som ansåg sig så duktig, ju själv kunde granska alla fallen! Tala om att någon har trampat någon på de onda tårna! Visste ni, att någon som blir friad i HR eller HD inte anses oskyldig? Ja, detta var i varje fall vad prof. Lejonhufvud hävdade! Nå, RÅ Wersäll avslutade sitt framträdande med att säga att vi anser människor oskyldiga om de blir friade. På min fråga om det lämpliga i att åklagaren som först handlade fallet, blir tillfrågad av RÅ vid ett överklagande och att hon/han naturligtvis då inte vill att fallet skall föras vidare, fick vi dock en glädjande nyhet. RÅ har tagit till sig av debatterna och sedan någon månad tillbaka är det numera Överåklagare Peter Hertig i Umeå som skall utreda alla de resningsfall där man begär ett återupptagande av förundersökningarna. Detta har inte framkommit någonstans i medierna mig veterligt. Härligt! Visserligen fortfarande en åklagare som utreder en åklagares arbete, men förhoppningsvis blir detta dock något mer opartiskt än om en och samma åklagare skulle utreda sig själv!

Hur allmänt vettig RÅ än framstod i debatten så var ändå hans drömmar och förväntningar världsfrånvända då det gällde åklagarrollen. Jag citerar: "Jag tror ej att det förekommer att åklagare säger nej under utredning, till berättigade kompletterande utredningar. Tvärt om! Som åklagare är man mycket tacksam för aktiv och gedigen försvarare."

Många som vet att detta inte stämmer med verkligheten utan blivit nekade viktig bevisföring tex. bindande av tid, kan inte annat än hoppas på en öppnare debatt. Även de oskyldigt anklagade måste få framföra sina argument i media så att rättsväsendet saneras från gamla fördomar och den syn på domstolar och utredares ofelbarhet som nu omhuldas.

Varför dokumenteras inte vetenskapliga rön frågade en framstående läkare på debatten, som gjort rundringningar om PAS. Han upptäckte att det endast fanns en av tio domstolar som visste något om detta och uppmanade alla pappor och män vid skilsmässoproblem att uppmärksamma detta syndrom! Själv har jag ännu ingen kunskap om detta, men arbetar heller inte i någon domstol eller som medicinskt sakkunnig. Vi hoppas att någon kunnig person kan utreda detta för oss!


Om författaren

Författare:
Monica Pernroth

Om artikeln

Publicerad: 13 dec 2006 11:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: