sourze.se
Artikelbild

Våga Vägra Välja

Så här några veckor innan valet är det dags att föra fram en mer kontroversiell åsikt än det färdigtuggade tjat som maler på överallt.

Det påstås ofta att vi är skyldiga att rösta. Personer som tvingats lida för sina rättigheter visas gärna upp som avskräckande exempel. Vi ska förstå att vi har det bra. Att inte gå och rösta påstås vara ett svek mot demokratin. Men sveket mot demokratin har redan genomförts av de så kallade förtroendevalda, våra politiker. Bland dessa har vi tyvärr har vi fått se en allt mer utbredd maktkorruption.

DET VAR TILL OCH MED BÄTTRE PÅ DEN GAMLA ONDA TIDEN
Redan på östsverigetiden 60-, 70- och 80-talen så var illa ställt, men det står helt klart att maktkorruptionen har ökat. Här blir det kanske lite väl lätt att särskilt peka ut socialdemokraterna. Lars Danielsson, Mona Sahlin, Ingemar Reepalu, Björn Rosengren, Margareta Winberg, Laila Freivalds och inte minst Göran Person själv har alla varit ute i skandaler som härrör sig från en obehaglig maktarrogans.

MAKT KORRUMPERAR ABSOLUT
Men tyvärr gäller detta inte bara s. Det är lika illa med både motståndare och medlöpare. Men just där i det ena medlöparpartiet mp finner man den ende som tagit strid mot korruptionen - Gustav Fridolin. En liten stroppig fjant kan tyckas, men han är värd respekt för att han vågar stå upp mot sina kollegor. Han har motsatt sig att de folkvaldas privilegier ska få rinna över alla anständiga gränser. Denne hederlige fjant slutar i och med detta val. Han borde inte få gå ensam.

TRÖSTERIK STATISTIK
Enligt SCB har valdeltagandet minskat:
2002 80,1
1998 81,4
1994 86,8
1991 86,7
1988 86,0
1985 89,9

GAPANDE TOMMA STOLAR
Visst vore det rimligt om riksdagsplatserna inte fick tillsättas utöver vad som avgörs i valdeltagandet. Efter det senaste valet borde alltså 19.9 av platserna inte fått tillträdas.

Av riksdagens 349 platser skulle endast 280 få en riksdagsledamot och 69 platser skulle lämnats tomma. Nu vet vi att det allt som oftast står mer än 69 platser oanvända. Detta verkar bero på att ledamöterna inte ids vara på plats. Något som verkar föraktfullt inför det ämbete de är valda till.

MEN 50 ÄR JU REVOLUFORM
Om vi så gemensamt nu strävar efter att uppnå ett valdeltagande under 50 så kan man inte längre hävda att vare sig riksdag eller regering företräder majoriteten av folket. Då tvingas vi att reformera vår demokrati. Och det behövs, ifrån grunden. Herrgårdar, bufflighet, belöningssystem i form av fina titlar som ambassadör, generaldirektör eller landshövding, behövs däremot inte.

Folket borde, i direkta val, ha rätt att ta aktiv del i alla beslut. Därefter kan en organisation med kvalificerade tjänstemän utföra det som folket beslutat. Partier, medier och personiga initiativ får fungera som opinionsbildare. Men makten återerövras och utgår igen från folket.

Till dess - våga vägra rösta.


Om författaren

Författare:
Erik Malmberg

Om artikeln

Publicerad: 31 aug 2006 15:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: